Câu nói của Vel’Koz

Tìm hiểu các câu nói của Vel’Koz khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Câu nói khi Pick Vel’Koz

Năng lực qua sự phá vỡ.” “kiến thức qua… sự tan rã.”

Câu nói khi Ban Vel’Koz

“That’s unexpected.”- > “Thật bất ngờ.”

Câu nói khi Vel’Koz tấn công

Mỗi khi tấn công Vel’koz điều nói những câu sau.

“Bones are surprisingly inflexible.”Xương là không linh hoạt đáng ngạc nhiên.
“Tears appear to serve no function.”Nước mắt dường như không phục vụ chức năng.
“You may experience mild… incineration.”Bạn có thể trải nghiệm … thiêu đốt nhẹ.
“Ah, another entity of value.”Ah, một thực thể khác của giá trị.
“Intriguing reaction to pain.”Phản ứng hấp dẫn với nỗi đau.
“Thank you for your… contribution.”Cảm ơn sự đóng góp của bạn.
“Are no organs safely removable?”Không có nội tạng có thể tháo rời an toàn?
“I acknowledge your pain.”Tôi thừa nhận nỗi đau của bạn.
“Their skins appear non-transferable.”Da của họ dường như không thể chuyển nhượng.
“Hm, this is a fragile species.”Hừm, đây là một loài dễ vỡ.
“Creature appears to seek its maternal unit.”Sinh vật xuất hiện để tìm kiếm đơn vị mẹ của nó.
“Have they ceased to evolve?”Họ đã ngừng phát triển?
“Their appendages seem redundant.”Phần phụ của họ có vẻ dư thừa.
“These creatures really can be repulsive.”Những sinh vật này thực sự có thể phản cảm.
“What secrets are you hiding?”Bí mật gì bạn đang che giấu?
“I must know more.”Tôi phải biết nhiều hơn.
“Let’s see what they’re made of.”Hãy xem những gì họ làm.
“I require a closer look.”Tôi yêu cầu một cái nhìn gần hơn.
“I find their elbows obscene.”Tôi thấy khuỷu tay của họ tục tĩu.
“When bisected, neither half grows back.”Khi bị chẻ đôi, không một nửa mọc lại.
“Flailing appears to be a universal response.”Flail dường như là một phản ứng phổ quát.
“They possess a variety of internal aromas.”Họ sở hữu một loạt các hương liệu nội bộ.

Câu nói khi Vel’Koz di chuyển

Mỗi hoạt động di chuyển đều nói

“High concentration of subjects… wonderful.”Tập trung cao đối tượng … tuyệt vời.
“Endoskeletal… quite peculiar.”Nội soi … khá kỳ dị.
“What else can I discover?”Tôi có thể khám phá những gì khác?
“Such fascinating evolution.”Sự tiến hóa hấp dẫn như vậy.
“Hm… extraordinary.”Hừm … phi thường.
“Odd creatures of blood and flesh.”Sinh vật kỳ lạ của máu và thịt.
“There is much to learn about this world.”Có nhiều điều để tìm hiểu về thế giới này.
“Humans; simple, messy, yet exceptional.”Con người; đơn giản, lộn xộn, nhưng đặc biệt.
“That’s unexpected.”Thật bất ngờ.
“I miss the darkness of the Void.”Tôi nhớ bóng tối của Void.
“My presence causes them… distress.”Sự hiện diện của tôi khiến họ … đau khổ.
“The light here is harsh.”Ánh sáng ở đây thật khắc nghiệt.
“Creature’s mewling increases during dissection.”Sự lột xác của sinh vật tăng lên trong quá trình mổ xẻ.
“Human melting point remains… inconsistent.”Điểm nóng chảy của con người vẫn … không nhất quán.
“Genders are more easily discerned by the pitch of their cries.”Giới tính dễ dàng nhận thấy hơn bởi tiếng kêu của họ.
“To date, none have survived preliminary testing.”Cho đến nay, không có ai sống sót qua thử nghiệm sơ bộ.
“A land rich with information.”Một vùng đất giàu thông tin.
“The pattern is clear.”Mô hình rõ ràng.
“Ah, the Void. I miss the darkness.”Ah, Void. Tôi nhớ bóng tối.

Câu nói hài hước của Vol’Koz

Hài hước quá qua câu nói

“Replicating lifeform entertainment routine!”Nhân rộng thói quen giải trí cuộc sống!
Vel’Koz hums.Vel’Koz hums.
“Research requires good tentacle-eye coordination.”Nghiên cứu đòi hỏi sự phối hợp mắt-xúc tu tốt.

Câu nói chế nhạo của Vel’Koz

Một chút chế nhạo từ Vel’koz

“It seems your chances of survival are… less than zero.”Có vẻ như cơ hội sống sót của bạn là … ít hơn không.”
“Let’s see… yes, infinity more samples required!”Hãy xem … có, vô cùng nhiều mẫu cần thiết!

Tìm hiểu thêm: Câu nói của Veigar