Câu nói của Zilean

Tìm hiểu các câu nói của Zilean khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Câu nói của Zilean khi Pick

“Tôi biết bạn sẽ làm điều đó.” “Tôi biết rằng bạn sẽ làm điều đó…”

Câu nói của Zilean khi Ban

“Inevitably.” -> “Không thể tránh khỏi.”

Câu nói khi bắt đầu game

I think I have done this before.” – Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều này trước đây. “

Câu nói khi tấn công hoặc di chuyển của Zilean

Những phát ngôn sau đây sẽ được phát ra khi tấn công hoặc di chuyển Zilean:

Already there.”Đã ở đó.”
“Make haste!”Làm vội vàng!
“Time is wasting.”Thời gian là lãng phí.
“All in good time.”Tất cả trong thời gian tốt.
“Inevitably.”Không thể tránh khỏi.
“Yes?”Vâng?
“The way is always the same.”Cách luôn luôn giống nhau.

Câu nói chế nhạo của Zilean

Một chút chế nhạo từ Zilean

“Tôi đã chứng kiến cái chết của bạn, nó đã đau đớn…” “Tôi đã chứng kiến cái chết của bạn, thật đau đớn…”

Câu nói hài hước của Zilean

Hài hước chút thôi

Time flies like an arrow; fruit flies like bananas.”-> Thời gian trôi qua nhanh chóng; trái cây bay như chuối.”

Tìm hiểu thêm : Câu nói của Ziggs