Điều kiện để truyền công trong vltk mobile

Truyền Công Bang Hội giúp nhân vật nhận được nhiều EXP và cống hiến giúp lên cấp nhanh hơn. Điều này chỉ áp dụng cho các thành viên cùng bang hội.

Tính năng truyền công cho phép các người chơi cấp thấp dễ dàng đạt được cấp cao hơn và hoàn thành nhiệm vụ trong game.

Điều kiện truyền công VLTK Mobile

Yêu cầu để được truyền công như sau:

Thứ 1: Nhân vật đã gia nhập Bang hội.

Thứ hai: Nhân vật truyền công có cấp độ trên ba mươi.

Thứ ba: Nhân vật nhận công có cấp độ từ mười lăm trở lên.

Thứ 4: Nhân vật truyền công và người nhận phải khác nhau từ ba cấp trở lên.

Thứ năm: Truyền công chỉ được thực hiện giữa các thành viên cùng bang.

Thứ 6: Nhân vật chỉ có thể truyền công và nhận công một lần trong một ngày.

Thứ 7: Kinh nghiệm của nhân vật nhận truyền công sẽ cao hơn của nhân vật truyền công.

Cách thức tham gia

Cách 1: Đến giao diện Thành viên Bang Hội, chọn thành viên mà đại hiệp muốn. Sau đó, chọn truyền công hoặc xin được truyền công và chờ được truyền công.

truyen-cong-vltk-mobile

Cách 2: Ấn xem thông tin nhân vật; chọn truyền công hoặc xin truyền công; và sau đó, chờ đồng ý truyền công.

truyen-cong-vltk-mobile-1

Trong vltk mobile, tính năng truyền công là rất hữu ích vì nó giúp người chơi không bị quá thọt khi chơi trễ hơn các người chơi khác. Ngoài ra, việc kéo acc cũng rất đơn giản với tính năng này.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được điểm công hiến để đổi các vật phẩm cần thiết.

Tìm hiểu thêm: Điều kiện xuất sư vltk mobile