Bảng giá các tướng trong liên quân mobile 2021

Để chọn tướng phù hợp với túi tiền của bạn, xem bảng giá tướng Mobile Army.

Bảng giá tướng Liên Quân Mobile 2021

TướngVàngQuân huy
Errol18,888539
Celica 18,888 539
Qi 18,888 539
Capheny 18,888 539
Zip 18,888 539
D’Arcy 18,888 539
Ishar 18,888 539
Eland’orr 18,888 539
Veres 18,888 539
Volkath 18,888 539
Elsu 18,888 539
Tel’Annas 18,888 539
Slimz18,888 539
Yorn13,888359
Joker28,888629
Violet 13,888 359
Moren 13,888 359
Wisp 18,888539
Florentino 18,888 539
Wiro 18,888 539
DirakNhận từ
( SSM13)
Krizzix 18,888 539
Rourke25,888599
Y’bneth 18,888 539
Annette 13,888359
Roxie 18,888 539
Mina2,888259
Krixi2,888259
Sephera13,888359
Baldum 13,888 359
Zuka13,888359
TeeMee 13,888 359
Payna 13,888 359
Max 13,888 359
Grakk 13,888 359
Lumburr 13,888 359
Arthur 13,888 359
Kriknak 13,888 359
Aleister 13,888 359
Điêu Thuyền 13,888 359
Xeniel 13,888 359
Natalya 13,888 359
Kil’Groth 13,888 359
Paine18,888539
Thane 13,888 359
Skub 13,888 359
Azzen’Ka 13,888 359
Arduin 13,888 359
Ignis 13,888 359
Alice 13,888 359
Ormarr 13,888 359
Jinna 13,888 359
Omega 13,888 359
Chaugnar 13,888 359
Zephys 13,888 359
Arum 18,888539
Ata 18,888539
Liliana 18,888539
Omen25,888599
Hayate 25,888 599
Astrid 18,888 539
Enzo 18,888 539
Tulen 18,888 539
Cresht 18,888 539
Nakroth 18,888 539
Preyta 18,888 539
Lauriel 18,888 539
Ilumia 18,888 539
Murad 18,888 539
Maloch 18,888 539
Marja 18,888 539
Yena 18,888 539
Ngộ không25,888599
Ryoma 25,888 599
Lữ Bố 25,888 599
Wonder Woman 25,888629
Batman 25,888 629
Superman 25,888 629
KeeraMiễn phí
Quillen18,888539
Richter 25,888629
Amily 25,888 629
Zill 18,888539
ValheinMiễn phí
Triệu Vân 13,888359
Mganga13,888359
Gildur 13,888359
Toro 13,888359
The Flash 28.888 629
Lindis 18,888539
Fennik 28.888 629
Raz 18,888539
Butterfly 18,888539
Kahlii 13,888359
Airi 25,888 629
TaaraQuà đăng nhập
VeeraQuà đăng nhập
Valhein
Valhein
Thane
Thane
veera-1
veera
lữ-bố
Lữ Bố
Mina
Mina
Krixi
Krixi
Mganga
Mganga
Triệu Vân
Triệu Vân
Omega
Omega
Kahlii
Kahlii
Zephys
Zephys
Điêu-Thuyền
Điêu-Thuyền
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Chaugnar
Chaugnar
Violet
Violet
Butterfly
Butterfly
Ormarr
Ormarr
Azzen'Ka
Azzen’Ka
Alice
Alice
Gildur
Gildur
Yorn
Yorn
Toro
Toro
Taara
Taara
Nakroth
Nakroth
Grakk
Grakk
Aleister
Aleister
Fennik
Fennik
lumburr
Lumburr
Natalya
Natalya
cresht
Cresht
Ilumia
Ilumia
Preyta
Preyta
Skud
Skud
Raz
Raz
Lauriel
Lauriel
Batman
Batman
Airi
Airi
Zuka
Zuka
Ignis
Ignis
Murad
Murad
Zill
Zill
Arduin
Arduin
Joker
Joker
Ryoma
Ryoma
Astrid
Astrid
Tel'Annas
Tel’Annas
Superman
Superman
Wonder Woman
Wonder Woman
Xeniel
Xeniel
Kil'Groth
Kil’Groth
Moren
Moren
TeeMee
TeeMee
Lindis
Lindis
Omen
Omen
Tulen
Tulen
Liliana
Liliana
max
max
The Flash
The Flash
Wisp
Wisp
Arum
Arum
Rourke
Rourke
Marja
Marja
Roxie
Roxie
Baldum
Baldum
Annette
Annette
Amily
Amily
Y'bneth
Y’bneth
elsu-liên quân
elsu
Richter
Richter
wiro
wiro
quillen
Quillen
Sephera
Sephera
Florentino
Florentino
Veres
Veres
D'arcy
D’arcy
hayate
hayate
capheny-1
capheny
Errol-1
Errol
Yena
Yena
enzo
Enzo
zip
zip
Qi
QI
Celica
Celica
Volkath
Volkath
Krizzix
Krizzix
eland'orr
eland’orr
ishar
ishar
dirak
dirak
Keera
Keera
Ata liên quân
Ata
Laville
Laville

Có thể bạn muốn biết: