Giá tướng Mina liên quân mobile là bao nhiêu ?

Mina ( Skin : Nữ hoàng lưỡi hái )

Vai trò : Đỡ đoàn.

Nổi bật : Khống chế.

Giá : 2 888 Vàng |  259 Quân Huy

Giới thiệu :

Thuộc tính :

Kỹ năng :

Trang bị :

Xem Skin tướng :

Bạn có thể quan tâm: [Giá tướng lữ bố liên quân mobile là bao nhiều?[Hỏi]