Gragas guide

Cập nhật lần cuối 09/05/2019

Build guide gragas

[Mùa 9 - Gragas Guide Jungle] Cách Lên Đồ Gragas AP Thú Săn Mồi Đi Rừng Mùa 9

Vị trí: Jungle cập nhật mới ngày 9 tháng 5, 2019.
4580

[Mùa 8 - Gragas Guide Top] Cách lên đồ Gragas tank đường trên mùa 8

Vị trí: Top cập nhật mới ngày 26 tháng 6, 2019.
4562

[Mùa 8 - Gragas Guide Jungle] Cách lên đồ Gragas tank đi rừng mùa 8

Vị trí: Jungle cập nhật mới ngày 26 tháng 6, 2019.
3410
Loading...