Lux guide

Cập nhật lần cuối 29/07/2019

Build guide lux

[Mùa 9 - Lux Guide SP] Cách Lên Đồ Lux Dư Chấn Hổ Trợ Đường Dưới Mùa 9

Vị trí: SP cập nhật mới ngày 29 tháng 7, 2019.
3192

[Mùa 9 - Lux Guide Mid] Cách Lên Đồ Lux AP Thiên Thạch Bí Ẩn Đường Giữa Mùa 9

Vị trí: Mid cập nhật mới ngày 16 tháng 5, 2019.
5066

[Mùa 8 - Lux Guide Mid] Cách lên đồ Lux AP đường giữa mùa 8

Vị trí: Mid cập nhật mới ngày 26 tháng 6, 2019.
3241
Loading...