Nâng cấp kỹ năng nhân vật free fire

Free Fire là một trò chơi sinh tồn tuyệt vời, nhưng các nhân vật của nó được xây dựng theo cốt truyện và có kỹ năng độc đáo là điều khiến nó thành công.

Lưu ý: Hai nhân vật cơ bản miễn phí sẽ không có kỹ năng; chỉ có các nhân vật cụ thể mà bạn xem: [Nơi này]

Tìm hiểu cách nâng cấp kỹ năng nhân vật trong Free Fire

để cải thiện khả năng nhân vật của bạn trong trò chơi Free Fire. Để phát triển, bạn phải thu thập đủ mảnh nhân vật.

Làm sao thu thập mảnh nhân vật ?

Bạn phải dùng chính nhân vật đó trong trận đấu nếu muốn nâng cấp nhân vật đó. Các bạn sẽ nhận được mảnh nhân vật sau khi kết thúc một trận đấu (chết).

Giới hạn mỗi ngày là một trăm mảnh nhân vật.

Sức mạnh khi nâng cấp kỹ năng nhân vật được cụ thể hóa qua nhân vật Hayato sau :

hayato
Hayato

Mức độ gia tăng theo cấp như sau :

+ Cấp 1: 7.5% xuyên giáp

+ Cấp 2 : 8% xuyên giáp

+ Cấp 3 : 8.5% xuyên giáp

+ Cấp 4 : 9% xuyên giáp

+ Cấp 5 : 9.5% xuyên giáp

+ Cấp 6 : 10% xuyên giáp

Bạn sẽ nâng cấp kỹ năng nào cho nhân vật

Mỗi nhân vật trong Free Fire sẽ sở hữu ba kỹ năng khác nhau:

+ 1 kỹ năng chính của nhân vật.

+ 2 kỹ năng phụ

Trong đó :

+ Bạn phải trả phí bàng vàng hoặc kim cương nếu muốn sử dụng kỹ năng phụ.

+ Các nhân vật đang sở hữu còn lại sẽ nhận được kỹ năng phụ. Cập độ của nhân vật phụ sẽ bằng cấp độ của kỹ năng phụ.

+ Bạn sẽ được nhân thêm 50% mảnh của nhân vật phụ nếu nó kích hoạt kỹ năng phụ.