17 câu đố về con trâu hay nhất bạn nên xem

Tập hợp các câu đố hay nhất về con trâu cho trẻ mầm non.

STTCâu đốĐáp án
1Con gì ăn cỏ
Đầu có 2 sừng
Lỗ mũi buộc thừng
Kéo cày rất giỏi 
Là con gì?
Con trâu
2Bốn cây cột đình
Hai đinh nhọn hoắt
Hai cái lúc lắc
Một cái tòng teng
Trùng trục da đen
Lại ưu đẫm vũng
Là con gì?
Con trâu
3Bốn cái chày đâm
Hai cây đinh sắt
Một cái lúc lắc
Hai cái quơ quơ
Là con gì?
Con trâu
4Rất thích ăn cỏ
Da đen đen ghê
Có mỗi cái nghề
Theo người cày đất
Là con gì?
Con trâu
5Con gì chông sắt vắt đầu đen thui
Là con gì?
Con trâu
6Đầu làng gươm bén hai thanh
Cuối làng có ngọn cờ xanh rủ tàn
Giữa làng lại có thạch bàn
Có ông Bành Tổ ngồi đang hét hò
Là gì?
Con trâu
7Trông qua chẳng khác con voi
Nhưng ngà mọc ngược mà vòi lại không
Là con gì?
Con trâu
8Ngúng nga ngúng nguẩy
Ve vẩy suốt ngày
Chẳng phải là tay
Mà đuổi ruồi rất giỏi
Là gì?
Con trâu
9Bốn cột đình, rinh hòn đá
Hai ông tường đá, hai bà quạt chơi
Là con gì?
Con trâu
10Tôi là bạn của nông gia
Thân đen đủi bẩn nhưng mà không to
Là con gì?
Con trâu
11Hai hàng cột trụ, cột trụ hai hàng
Trước gió bạt nghênh ngang
Sau cờ đen phất phới
Là con gì?
Con trâu
12Chẳng biết lười biếng
Là tài sản to
Giúp người chăm lo
Công việc đồng áng
Là con gì?
Con trâu
13Quanh năm chăm sóc dắt chăn
Đôi sừng nhọn hoắt, béo lăn béo tròn
Đến lễ hội nghe trống dồn
Húc nhau thục mạng mất còn coi khinh
Là con gì?
Con trâu
14Bốn ông rinh một hòn đá
Hai ông thợ cả đi trước dẫn đường
Một ông thành hoàng đi sau quét dọn
Là con gì?
Con trâu
15Hè về thì sợ
Thu đến thì mừng
Nằm giường bèo không thích
Nằm vũng nước thì ưng
Là con gì?
Con trâu
16Đầu mang cánh nỏ đứt dây
Cái lưng đen phản cho bầy sáo chơi
Đến khi đồng áng thảnh thơi
Nằm lim dim mắt miệng xơi rơm vàng
Là con gì?
Con trâu
17Con gì lông mượt
Đôi sừng cong cong
Lúc ra cánh đồng
Cày bừa rất giỏi
Là con gì?
Con trâu

Xem thêm: 67 Câu đố về con vật hay nhất