Những câu nói của Lee sin khi Ban/Pick và tấn công

Tìm hiểu những câu nó của Leesin trong một trận đấu [Liên Minh Huyền Thoại].

>>>>Bắt đầu tìm hiểu nào ?

#1. Câu nói của Leesin Class

Câu nói của Leesin khi Ban ( cấm ) :

We do what we must | “Chúng tôi làm đúng như thế nào”

Câu nói của Leesin khi Pick ( chọn ) :

Đức ý của bạn, bàn tay của tôi “Bàn tay của tôi, ý chí của bạn”

Câu nói khi Attacking ( tấn công ) :

Strike firmly! | “Tấn công vững chắc!”

Their heartbeats quicken | “Nhịp tim của họ nhanh lên”

Worry not | “Đừng lo lắng”

Tôi sẽ xem xét nó. “Tôi sẽ chấp nhận nó.”

hành động không có nghi ngờ | “Hành động chắc chắn”

Câu nói của leesin khi Movement ( Hoạt động, di chuyển )

Quiet steps | ” Bước chân lặng lẽ “

Hãy mở rộng các khả năng của bạn. “Tăng cường cảm giác của bạn”

Đâu là nơi tôi cần? | “Tôi cần ở đâu?”

Tìm trung tâm của bạn. | Tìm sự trung tâm của bạn.

I will atone. | ” Tôi sẽ chuộc lỗi “

Thống trị bản thân và thống trị đối thủ. | “Biết người, biết chúng tôi”

Đừng lãng phí một phút! | “Đừng lãng phí một phút”

Các hành động phải được thực hiện. | Chúng tôi thực hiện hành động cần thiết.

Câu nói khi leesin Taunt ( chế nhạo ) :

Không có kỹ năng, quyền lực không có ý nghĩa. | “Không có kỹ năng, lực lượng là vô nghĩa.”

Không có chiến thắng của bạn ngày hôm nay. | Hôm nay, bạn đã không giành chiến thắng.”

Câu nói vui của Leesin ( Joke)

Blindness is not an impediment against a smelly enemy. | “Không có sự yếu kém đối với một kẻ thù có mùi là mù.”

Giọng nói của Leesin Classic có thể được nghe tại đây.

#2 Câu nói của Leesin GOD FIST

Những câu nói còn lại hoàn toàn khác với Leesin cổ điển ngoại trừ phần Ban/Pick. Để xem sự khác biệt, hãy xem video bên dưới.

Chi tiết các câu nói được trình bày trong video: Ở đây