Pokemon có bao nhiêu hệ? Cách xem Pokemon của từng hệ

Pokemon được chia thành 18 hệ: thường, lửa, nước, cỏ, điện, băng, giác đấu, độc, đất, bay, siêu linh, côn trùng, đá, ma, rồng, bóng tối, thép và tiên.

Mỗi hệ sẽ có ưu điểm và nhược điểm, những điểm này sẽ bị các hệ khác khắc phục. Do đó, khó đánh giá hệ nào mạnh nhất.

Tìm hiểu sơ qua 18 hệ trong Pokemon

Pokemon hệ thường

Pokemon hệ thường bị khắc chế bởi hệ giác đấu.

pokemon-he-thuong

Pokemon hệ lửa

Hệ thống nước, đất và đá cấu thành hệ thống Pokemon hệ lửa.

pokemon-he-lua

Pokemon hệ nước

Pokemon hệ nước bị khắc chế bởi hệ cỏ, điện.

pokemon-he-nuoc

Pokemon hệ cỏ

Hệ lửa, băng, độc, bay và côn trùng khắc chế hệ cỏ của Pokemon.

pokemon-he-co

Pokemon hệ điện

Pokemon hệ điện bị khắc chế bởi hệ đất.

pokemon-he-dien

Pokemon hệ băng

Hệ lửa, giác đấu, đá và thép là những khắc chế của Pokemon hệ băng.

pokemon-he-bang

Pokemon hệ giác đấu

Hệ bay, tiên và siêu linh là những khía cạnh của Pokemon hệ giác đấu.

pokemon-giac-dau

Pokemon hệ độc

Hệ đất và siêu linh khắc chế Pokemon hệ độc.

pokemon-he-doc

Pokemon hệ đất

Hệ thống nước, cỏ và băng thay thế hệ thống đất của Pokemon.

pokemon-he-dat

Pokemon hệ bay

Pokemon hệ bay bị khắc chế bởi hệ điện, đá.

pokemon-he-bay

Pokemon hệ siêu linh

Hệ côn trùng, ma và bóng tối khắc chế hệ siêu linh của Pokemon.

pokemon-he-sieu-linh

Pokemon hệ côn trùng

Hệ lửa, bay và đá khắc chế hệ côn trùng của Pokemon.

pokemon-he-con-trung

Pokemon hệ đá

Hệ thống của Pokemon bao gồm hệ thống nước, cỏ, giác đấu, đất và thép.

pokemon-he-da

Pokemon hệ ma

Hệ ma, hệ bóng tối, khắc chế Pokemon hệ ma.

pokemon-he-ma

Pokemon hệ rồng

Hệ băng, rồng và tiên khắc chế Pokemon hệ rồng.

pokemon-he-rong

Pokemon hệ bóng tối

Hệ giác đấu, côn trùng và tiên khắc chế hệ bóng tối của Pokemon.

pokemon-he-bong-toi

Pokemon hệ thép

Hệ lửa, giác đấu và đất khắc chế hệ thép của Pokemon.

pokemon-he-thep

Pokemon hệ tiên

Pokemon hệ tiên bị khắc chế bởi hệ độc, thép.

pokemon-he-tien

Cách xem thông tin Pokemon của từng hệ

Để truy cập thôn tin Pokemon của từng hệ, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào link: https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex

Bước 2: Kéo xuống và chọn “Tìm kiếm Nâng Cao”.

tim-he-pokemon

Bược 3: Một danh sách các hệ thống sẽ được hiển thị; bạn nên nhấp vào nó để xem nó.

co-bao-nhieu-he-trong-pokemon

Ngoài ra, bạn có thể nhìn thấy Pokemon của mỗi khu vực khi kéo xuống dưới.

Bạn nào quan tâm đến các Pokemon của Satoshi được tìm thấy ở mọi khu vực xem: [Tại đây]