Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

   

Mời các bạn xem một số hình ảnh và video review skin Olaf Thái Thịt.

Skin Olaf Thái Thịt nằm trong gói trang phục Đầu Bếp, trước đó gói trang phục này đã có 1 skin đó là Tahm Kench Vua Đầu Bếp, các bạn có thể xem thêm gói Đầu Bếp ở đây.

Giá: 180 RP

Splash Olaf Thái Thịt.

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

[Loading Screen]

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

Skin Butcher Olaf - Trang phục Olaf Thái Thịt

 

Video review skin Olaf Thái Thịt

Loading...

 - Skin , | 4608

Loading...