Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ

      24/10/2016

Mời các bạn xem một số hình ảnh và video review skin Teemo Tiểu Quỷ.

Skin Teemo Tiểu Quỷ nằm trong gói Lễ Hội Ma Ám được cửa hàng in game bật lên để gamer có thể sở hữu vào mỗi mùa Halloween, các bạn hãy nhanh chóng để dành tiền đến cuối tháng 10 mua nhé! Các bạn cùng xem thêm một số hình ảnh bên dưới nhé!

Giá: 310 RP

Splash Teemo Tiểu Quỷ.

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ

[Loading Screen]

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ - Xoay người

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ - Biến về

[Xem thêm ảnh gif biến về nè]

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ - Chiêu Q 1

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ - Chiêu W

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ - Chiêu R 1

Skin Little Devil Teemo - Trang phục Teemo Tiểu Quỷ - Chiêu R 2

 

Video review skin Teemo Tiểu Quỷ

Loading...

 - Skin , | 7850

Loading...