Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

   

Mời các bạn xem một số hình ảnh và video review skin Lux Vệ Binh Tinh Tú.

Skin này của Lux nằm trong gói Vệ Binh Tinh Tú, hiện tại gói trang phục này đã có 5 tướng sở hữu bao gồm cả Lux, các bạn có thể xem thêm cả gói ở đây

Giá: 290 RP

Splash Lux Vệ Binh Tinh Tú.

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

[Loading Screen]

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

Skin Star Guardian Lux - Trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú

 

Video review Lux Vệ Binh Tinh Tú

Loading...

 - Skin , | 5212

Loading...