Skin Victorious Sivir - Trang phục Sivir Vinh Quang

   

Skin Sivir Vinh Quang được tặng sau khi kết thúc Mùa giải thứ 5 của Liên minh huyền thoại, theo đó game thủ nào có Rank từ Vàng trở lên sẽ nhận được Sivir Vinh Quang và nếu chưa có tướng Sivir sẽ được tặng kèm :P!

Mời các bạn xem một số hình ảnh và video review skin Sivir Vinh Quang.

Trang phục tặng nên có thể là vô giá 😀

Splash Sivir Vinh Quang.

Skin Victorious Sivir - Trang phục Sivir Vinh Quang

[Loading Screen]

 

Video review skin Sivir Vinh Quang

Loading...

 - Skin , | 2939

Loading...