Tất cả các hệ trong Pokemon

Mỗi hệ Pokemon có một sức mạnh cụ thể có thể được sử dụng để đánh bại các hệ Pokemin khác.

Mỗi Pokemon có thể có một hoặc nhiều hệ khác nhau.

Có mười tám hệ Pokemon, bao gồm cỏ, lửa, nước, cỏ, điện, băng, giác đấu, độc, đất, bay, siêu linh, côn trùng, đá, ma, rồng, bóng tối, thép và tiên.

Pokemon hệ thường

Pokemon hệ thường bị khắc chế bởi hệ giác đấu.

pokemon-he-thuong

Pokemon hệ lửa

Hệ thống nước, đất và đá cấu thành hệ thống Pokemon hệ lửa.

pokemon-he-lua

Pokemon hệ nước

Pokemon hệ nước bị khắc chế bởi hệ cỏ, điện.

pokemon-he-nuoc

Pokemon hệ cỏ

Hệ lửa, băng, độc, bay và côn trùng khắc chế hệ cỏ của Pokemon.

pokemon-he-co

Pokemon hệ điện

Pokemon hệ điện bị khắc chế bởi hệ đất.

pokemon-he-dien

Pokemon hệ băng

Hệ lửa, giác đấu, đá và thép là những khắc chế của Pokemon hệ băng.

pokemon-he-bang

Pokemon hệ giác đấu

Hệ bay, tiên và siêu linh là những khía cạnh của Pokemon hệ giác đấu.

pokemon-giac-dau

Pokemon hệ độc

Hệ đất và siêu linh khắc chế Pokemon hệ độc.

pokemon-he-doc

Pokemon hệ đất

Hệ thống nước, cỏ và băng thay thế hệ thống đất của Pokemon.

pokemon-he-dat

Pokemon hệ bay

Pokemon hệ bay bị khắc chế bởi hệ điện, đá.

pokemon-he-bay

Pokemon hệ siêu linh

Hệ côn trùng, ma và bóng tối khắc chế hệ siêu linh của Pokemon.

pokemon-he-sieu-linh

Pokemon hệ côn trùng

Hệ lửa, bay và đá khắc chế hệ côn trùng của Pokemon.

pokemon-he-con-trung

Pokemon hệ đá

Hệ thống của Pokemon bao gồm hệ thống nước, cỏ, giác đấu, đất và thép.

pokemon-he-da

Pokemon hệ ma

Hệ ma, hệ bóng tối, khắc chế Pokemon hệ ma.

pokemon-he-ma

Pokemon hệ rồng

Hệ băng, rồng và tiên khắc chế Pokemon hệ rồng.

pokemon-he-rong

Pokemon hệ bóng tối

Hệ giác đấu, côn trùng và tiên khắc chế hệ bóng tối của Pokemon.

pokemon-he-bong-toi

Pokemon hệ thép

Hệ lửa, giác đấu và đất khắc chế hệ thép của Pokemon.

pokemon-he-thep

Pokemon hệ tiên

Pokemon hệ tiên bị khắc chế bởi hệ độc, thép.

pokemon-he-tien

Vậy, bạn nghĩ hệ Pokemon nào mạnh nhất?

Vì vậy, danh sách 18 hệ của Pokemon đã được giới thiệu. Các hệ khắc chế nhau sẽ được giới thiệu trong bài viết tiếp theo.