Team Flash (FL) LOL

Team Flash (FL) là đội tuyển của League of Legends ở khu vực VCS. Đội tuyển Sky gaming ban đầu là đối tác của Team Flash và sau đó đổi tên thành Team Flash. Team Flash là một tổ chức eSports từ Singapore.

Thông tin đội tuyển :

Vị trí tổ chức: Singapore

Khu vực : Việt Nam

Huấn luyện viên trưởng : Jackie Wind

Nhà tài trợ :

Đội hình TL :

Giải VCS mùa hè 2019

Chính thức :

 • Top :  Taurus
 • Jungle : Yijin
 • Mid: Optimus
 • Bottom: Slayder
 • Support: Hinn

Dự bị :

 • Top : Darrys
 • Jungle :
 • Mid: Kati
 • Bottom: Artemis
 • Support: Hai, CBL

Giải VCS mùa xuân 2019

Chính thức :

 • Top :
 • Jungle :
 • Mid:
 • Bottom:
 • Support:

Dự bị :

 • Top :
 • Jungle :
 • Mid:
 • Bottom:
 • Support:

Chi tiết hơn tại :   https://lol.gamepedia.com/Team_Flash_Vietnam