Thành viên team liquid PUBG

Team Liquid pubg được thành lập vào năm 2017 với sự tài trợ của nhiều công ty như Twitch, HyperX, Ballistix Gaming, Razer, Alienware, Monster Energy, Jinx, AOC, Discord, Crunchyroll và NEEDforSEAT.

Danh sách thành viên Team Liquid Pubg

#1. ibiza

ibiza
ibiza

Thông tin người chơi :

 • Tên : Jord van Geldere
 • Quốc gia : Netherlands
 • Ngày sinh : 24/8/1996
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

#2. Jeemzz

Jeemzz
Jeemzz

Thông tin người chơi :

 • Tên : Jim Eliassen
 • Quốc gia : Norway
 • Ngày sinh : 6/10/1996
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

#3. Jembty

Jembty
Jembty

Thông tin người chơi :

 • Tên : Jere Kauppinen
 • Quốc gia : Finland
 • Ngày sinh :
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

#4. Sambty

Sambty
Sambty

Thông tin người chơi :

 • Tên : Samu Kauppinen
 • Quốc gia : Finland
 • Ngày sinh :
 • Cư trú : Châu âu
 • Team : Team liquid
 • Vai trò : Starter

Thành viên cũ

thanh-vien-cu-team-liquid-pubg
Thành viên cũ

Tổ chức :

 1. Nazgul (tên là Victor Goossens) và LiQuiD112 (tên là Steve Arhancet) đã hợp tác trong việc sáng lập.
 2. Tên : Brittany Lattanzio : Giám đốc
 3. 7Teen (tên : Tanner Curtis) : Huân luận viên