Garena giảm giá tinh hoa lam vĩnh viễn một số tường từ 01/06

   

Bắt đầu từ 01/06/2018 để giúp những người chơi mới dễ dàng sở hữu tướng dễ dàng hơn Garena đã quyết định giảm giá vĩnh viễn 1 số tướng.

Các bạn có thể tham khảo danh sách bên dưới.

Giá mới Giá cũ
6300
1350
6300
6300
6300
1350
6300
6300
6300
6300
6300
4800
6300
3150
6300
6300
6300
6300
6300
3150
6300
6300
3150
6300
6300
4800
3150
6300
6300
6300
6300
6300
6300
6300
Loading...

 - Tin tức | 1854

Loading...