Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

      02/09/2016

Sắp tới đây Riot sẽ cập nhật vào bộ skin Giả Lập của mình bao gồm các tướng như: Ahri, Corki và Ezreal, ngoài ra còn có mẫu mắt đi kèm và các icon khá là tuyệt vời!

Tắt nhạc nền ở đây

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Mời các bạn xem tiếp với bộ 3 skin trong Gói Giả Lập mới này nhé!

Gói Skin Giả Lập

Ahri Giả Lập

Giá: 290RP

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Xem thêm hình ảnh và video review Ahri Giả Lập Tại đây

Corki Giả Lập

Giá: 290RP

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Xem thêm hình ảnh và video review Corki Giả Lập Tại đây

Ezreal Giả Lập

Giá: 290RP

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Xem thêm hình ảnh và video review Ezreal Giả Lập Tại đây

Biểu tượng anh hùng mới

Một vài biểu tượng mới từ Gói Skin Giả Lập, hiện giá sẽ được cập nhật chính thức khi bộ ba skin được bán trên shop trong game!

  • Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki
  • Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki
  • Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki
  • Gói Giả Lập mới bao gồm Ahri, Ezreal và Corki

Mẫu mắt mới

Giá: 65RP

Video review mẫu mắt giả lập

Màn hình đăng nhập giả lập

Màn hình đăng nhập được play tự động bạn có thể ấn vào để tắt nó!

Loading...

 - Sắp ra mắt, Tin tức | 5646

Loading...