Thông tin lịch thi đấu, videos và kết quả vòng thăng hạng VCS mùa hè 2018

      10/05/2018

Cặp đấu vòng thăng hạng VCS mùa hè 2018 sẽ bao gồm 2 cặp đấu:

FFQ - NewPower
HOF - Matrix

Thể thức:

2 đội chiến thắng trong cặp đấu trên sẽ gặp nhau, đội thắng sẽ giành vé trực tiếp thăng hạng lên VCSA mùa hè 2018, đội thua sẽ tranh vé vớt.
2 đội thua trong cặp đấu ban đầu sẽ chuyển xuống nhánh thua, đội chiến thắng trong nhánh thua sẽ tiếp tục đánh với đội tranh vé vớt để giành vé còn lại lên đánh VCSA mùa hè 2018.

Lịch thi đấu, kết quả, videos

  • Kết quả trận 1 FFQ vs NewPower
  • Kết quả trận 2 HOF vs Matrix
  • Kết quả trận 3 NewPower vs Matrix
  • Kết quả trận 4 FFQ vs HOF
  • Kết quả trận 5 HOF vs NewPower
Trận 1 FFQ vs NewPower
Cặp Đấu Thời Gian Kết Quả Videos
Game 1 11:00 04/05/18 FFQ
Game 2 04/05/18 FFQ
Game 3 04/05/18 FFQ
Trận 2 HOF vs Matrix
Cặp Đấu Thời Gian Kết Quả Videos
Game 1 11:00 05/05/18 HOF
Game 2 05/05/18 HOF
Game 3 05/05/18 HOF
Trận 3 NewPower vs Matrix
Cặp Đấu Thời Gian Kết Quả Videos
Game 1 11:00 06/05/18 Matrix
Game 2 06/05/18 NewPower
Game 3 06/05/18 NewPower
Game 3 06/05/18 NewPower
Trận 4 FFQ vs HOF
Cặp Đấu Thời Gian Kết Quả Videos
Game 1 11:00 07/05/18 FFQ
Game 2 07/05/18 FFQ
Game 3 07/05/18 FFQ
Trận 5 HOF vs NewPower
Cặp Đấu Thời Gian Kết Quả Videos
Game 1 11:00 08/05/18 HOF
Game 2 08/05/18 HOF
Game 3 08/05/18 HOF
Chưa cập nhật

...

Loading...

 - Tin tức | 2035

Loading...