Tổng Hợp Lịch Thi Đấu, Kết Quả Và Videos LCK Mùa Hè 2019

   

Các đội tham gia

GRF Griffin
DWG DAMWON Gaming
GEN Gen.G
SB SANDBOX Gaming
KZ KingZone DragonX
KT KT Rolster
AF Afreeca Freecs
SKT SK Telecom T1
HLE Hanwha Life Esports
JAG Jin Air Green Wings

Bảng xếp hạng vòng loại

Thứ hạng Đội tuyển Tỉ số Hiệu số
1 GRF 5-1 +8
2 SB 5-1 +5
3 KZ 4-2 +5
4 GEN 4-2 +3
5 DWG 4-2 +1
6 AF 3-3 0
7 KT 2-4 -3
8 HLE 2-4 -3
9 SKT 1-5 -6
10 JAG 0-6 -10

Lịch thi đấu vòng bảng

  • Tuần 1
  • Tuần 2
  • Tuần 3
  • Tuần 4
  • Tuần 5
  • Tuần 6
  • Tuần 7
  • Tuần 8
  • Tuần 9
  • Tuần 10
Ngày 1 - 05/06/2019
15:00
JAG VS KT
0 2
Highlights 1
Highlights 2
18:00
GEN VS DWG
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
Ngày 2 - 06/06/2019
15:00
SB VS HLE
2 0
Highlights 1
Highlights 2
18:00
GRF VS AF
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
Ngày 3 - 07/06/2019
15:00
SKT VS JAG
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
18:00
KZ VS GEN
2 0
Highlights 1
Highlights 2
Ngày 4 - 08/06/2019
15:00
HLE VS KT
2 0
Highlights 1
Highlights 2
18:00
DWG VS GRF
0 2
Highlights 1
Highlights 2
Ngày 5 - 09/06/2019
15:00
SB VS KZ
0 2
Highlights 1
Highlights 2
18:00
AF VS SKT
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3

Ngày 1 - 12/06/2019
15:00
HLE VS AF
0 2
Highlights 1
Highlights 2
18:00
GRF VS SB
1 2
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
Ngày 2 - 13/06/2019
15:00
GEN VS JAG
2 0
Highlights 1
Highlights 2
18:00
KZ VS SKT
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
Ngày 3 - 14/06/2019
15:00
KT VS DWG
1 2
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
18:00
GRF VS HLE
2 0
Highlights 1
Highlights 2
Ngày 4 - 15/06/2019
15:00
AF VS KZ
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
18:00
SKT VS SB
0 2
Highlights 1
Highlights 2
Ngày 5 - 16/06/2019
15:00
KT VS GEN
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
18:00
JAG VS DWG
1 2
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3

Ngày 1 - 19/06/2019
15:00
DWG VS SKT
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
18:00
KZ VS JAG
2 0
Highlights 1
Highlights 2
Ngày 2 - 20/06/2019
15:00
GRF VS KT
2 0
Highlights 1
Highlights 2
18:00
GEN VS HLE
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
Ngày 3 - 21/06/2019
15:00
SB VS AF
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
18:00
KZ VS DWG
1 2
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3
Ngày 4 - 22/06/2019
15:00
SKT VS GRF
0 2
Highlights 1
Highlights 2
18:00
HLE VS JAG
2 0
Highlights 1
Highlights 2
Ngày 5 - 23/06/2019
15:00
AF VS GEN
0 2
Highlights 1
Highlights 2
18:00
SB VS KT
2 1
Highlights 1
Highlights 2
Highlights 3

Ngày 1 - 26/06/2019
15:00
GEN VS SB
? ?
18:00
JAG VS GRF
? ?
Ngày 2 - 27/06/2019
15:00
DWG VS AF
? ?
18:00
SKT VS KT
? ?
Ngày 3 - 28/06/2019
15:00
HLE VS KZ
? ?
18:00
JAG VS SB
? ?
Ngày 4 - 29/06/2019
15:00
GEN VS SKT
? ?
18:00
KT VS AF
? ?
Ngày 5 - 30/06/2019
15:00
DWG VS HLE
? ?
18:00
KZ VS GRF
? ?

Ngày 1 - 10/07/2019
15:00
KT VS KZ
? ?
18:00
SKT VS HLE
? ?
Ngày 2 - 11/07/2019
15:00
SB VS DWG
? ?
18:00
AF VS JAG
? ?
Ngày 3 - 12/07/2019
15:00
GRF VS GEN
? ?
18:00
KT VS SKT
? ?
Ngày 4 - 13/07/2019
15:00
SB VS JAG
? ?
18:00
DWG VS KZ
? ?
Ngày 5 - 14/07/2019
15:00
AF VS GRF
? ?
18:00
HLE VS GEN
? ?

Ngày 1 - 18/07/2019
15:00
SB VS GEN
? ?
18:00
KZ VS HLE
? ?
Ngày 2 - 19/07/2019
15:00
JAG VS SKT
? ?
18:00
AF VS KT
? ?
Ngày 3 - 20/07/2019
15:00
GRF VS DWG
? ?
18:00
GEN VS KZ
? ?
Ngày 4 - 21/07/2019
15:00
JAG VS AF
? ?
18:00
HLE VS SB
? ?

Ngày 1 - 25/07/2019
15:00
KT VS GRF
? ?
18:00
SKT VS GEN
? ?
Ngày 2 - 26/07/2019
15:00
DWG VS SB
? ?
18:00
JAG VS HLE
? ?
Ngày 3 - 27/07/2019
15:00
KZ VS AF
? ?
18:00
GEN VS KT
? ?
Ngày 4 - 28/07/2019
15:00
GRF VS SKT
? ?
18:00
DWG VS JAG
? ?

Ngày 1 - 01/08/2019
15:00
SKT VS KT
? ?
18:00
AF VS DWG
? ?
Ngày 2 - 02/08/2019
15:00
KT VS HLE
? ?
18:00
SB VS GRF
? ?
Ngày 3 - 03/08/2019
15:00
JAG VS GEN
? ?
18:00
SKT VS AF
? ?
Ngày 4 - 04/08/2019
15:00
HLE VS DWG
? ?
18:00
KZ VS SB
? ?

Ngày 1 - 08/08/2019
15:00
JAG VS KZ
? ?
18:00
DWG VS KT
? ?
Ngày 2 - 09/08/2019
15:00
AF VS SB
? ?
18:00
GEN VS GRF
? ?
Ngày 3 - 10/08/2019
15:00
HLE VS SKT
? ?
18:00
KT VS JAG
? ?
Ngày 4 - 11/08/2019
15:00
GRF VS KZ
? ?
18:00
GEN VS AF
? ?

Ngày 1 - 15/08/2019
15:00
SKT VS DWG
? ?
18:00
KT VS SB
? ?
Ngày 2 - 16/08/2019
15:00
GRF VS JAG
? ?
18:00
AF VS HLE
? ?
Ngày 3 - 17/08/2019
15:00
KZ VS KT
? ?
18:00
SB VS SKT
? ?
Ngày 4 - 18/08/2019
15:00
DWG VS GEN
? ?
18:00
HLE VS GRF
? ?

Loading...

 - Tin tức | 810

Loading...