Tổng Hợp Lịch Thi Đấu & Kết Quả Video MSI 2019

      23/05/2019

Theo dõi trực tiếp:


===*=== Ngày 1

Ngày 1 - Thứ tư 01/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
Phong Vũ Buffalo vs Bombers 16:00 Phong Vũ Buffalo
1907 Fenerbahçe Esports vs Isurus Gaming 17:00 1907 Fenerbahçe Esports
Phong Vũ Buffalo vs Isurus Gaming 18:00 Phong Vũ Buffalo
1907 Fenerbahçe Esports vs Bombers 19:00 1907 Fenerbahçe Esports
Bombers vs Isurus Gaming 20:00 Bombers
1907 Fenerbahçe Esports vs Phong Vũ Buffalo 21:00 Phong Vũ Buffalo
Bombers vs Phong Vũ Buffalo 22:00 Bombers
Isurus Gaming vs 1907 Fenerbahçe Esports 23:00 Isurus Gaming

===*=== Ngày 2

Ngày 2 - Thứ năm 02/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
Isurus Gaming vs Phong Vũ Buffalo 16:00 Phong Vũ Buffalo
Bombers vs 1907 Fenerbahçe Esports 17:00 1907 Fenerbahçe
Phong Vũ Buffalo vs 1907 Fenerbahçe Esports 18:00 1907 Fenerbahçe
Isurus Gaming vs Bombers 19:00 Isurus Gaming
MEGA Esports vs DetonatioN FocusMe 20:00 DetonatioN FocusMe
Vega Squadron vs INTZ eSports 21:00 Vega Squadron
Vega Squadron vs DetonatioN FocusMe 22:00 Vega Squadron
MEGA Esports vs INTZ eSports 23:00 MEGA Esports
Phong Vũ Buffalo vs 1907 Fenerbahçe (tiebreak) 24:00 Phong Vũ Buffalo

===*=== Ngày 3

Ngày 3 - Chủ nhật 05/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
DetonatioN FocusMe vs INTZ e-Sports 12:00 DetonatioN FocusMe
Vega Squadron vs 1907 MEGA Esports 13:00 Vega Squadron
DetonatioN FocusMe vs 1907 MEGA Esports 14:00 DetonatioN FocusMe
INTZ e-Sports vs Vega Squadron 15:00 Vega Squadron
INTZ e-Sports vs MEGA Esports 16:00 INTZ e-Sports
DetonatioN FocusMe vs Vega Squadron 17:00 Vega Squadron
INTZ e-Sports vs DetonatioN FocusMe 18:00 DetonatioN FocusMe
MEGA Esports vs Vega Squadron 19:00 MEGA Esports

Vòng khởi động 2

Thứ hai 06/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
Team Liquid vs Phong Vũ Buffalo 15:00 Team Liquid (3:0)
Flash Wolves vs Vega Squadron 19:00 Flash Wolves (3:1)
Thứ ba 07/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
Phong Vũ Buffalo vs Vega Squadron 17:00 Phong Vũ Buffalo (3:2)

Vòng bảng

===*=== Ngày 1

10/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
G2 vs SKT 17:00 G2
Flash Wolves vs Team Liquid 18:00 TL
Phong Vũ Buffalo vs iG 19:00 iG
SKT vs Flash Wolves 20:00 SKT
iG vs G2 21:00 iG
Team Liquid vs Phong Vũ Buffalo 22:00 TL

===*=== Ngày 2

11/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
G2 vs Team Liquid 14:00 G2
Phong Vũ Buffalo vs Flash Wolves 15:00 FW
Team Liquid vs iG 16:00 iG
SKT vs Phong Vũ Buffalo 17:00 SKT
Flash Wolves vs G2 18:00 G2
iG vs SKT 19:00 iG

===*=== Ngày 3

12/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
TL vs SKT 14:00 SKT
Flash Wolves vs iG 15:00 iG
Phong Vũ Buffalo vs G2 16:00 PVB
Team Liquid vs Flash Wolves 17:00 FW
SKT vs G2 18:00 G2
iG vs Phong Vũ Buffalo 19:00 iG

===*=== Ngày 4

13/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
G2 vs Flash Wolves 16:00 G2
Phong Vũ Buffalo vs Team Liquid 17:00 TL
G2 vs iG 18:00 iG
Flash Wolves vs SKT 19:00 SKT
iG vs Team Liquid 20:00 iG
Phong Vũ Buffalo vs SKT 21:00 SKT

===*=== Ngày 5

14/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
SKT vs Team Liquid 16:00 SKT
G2 vs Phong Vũ Buffalo 17:00 PVB
iG vs Flash Wolves 18:00 iG
Team Liquid vs G2 19:00 TL
Flash Wolves vs Phong Vũ Buffalo 20:00 FW
SKT vs iG 21:00 SKT

===*=== Bán Kết 1

17/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
IG vs Team Liquid 17:00 Team Liquid
IG vs Team Liquid 18:00 Team Liquid
IG vs Team Liquid 19:00 iG
IG vs Team Liquid 20:00 Team Liquid

===*=== Bán Kết 2

18/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
SKT vs G2 17:00 SKT
SKT vs G2 18:00 G2
SKT vs G2 19:00 SKT
SKT vs G2 20:00 G2
SKT vs G2 21:00 G2

===*=== Chung Kết

19/05/2019
Cặp đấu Thời gian Đội thắng Videos
Team Liquid vs G2 17:00 G2
Team Liquid vs G2 18:00 G2
Team Liquid vs G2 19:00 G2

Lịch thi đấu, kết quả và videos sẽ được cập nhật liên tục khi giải đấu diễn ra.

Loading...

 - Tin tức | 1249

Loading...