Trang bị & Cách ghép đồ ĐTCL – Đấu Trường Chân Lý

Tìm hiểu các trang bị và cách ghép đồ của Đấu Trường Chân Lý ngay bây giờ. Điều này đơn giản hóa việc lựa chọn trang bị cho trận đấu.

Trang bị sơ cấp Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL)

Giáp lưới
Giáp lưới
Gậy quá khổ
Gậy quá khổ
Găng đấu tập
Găng đấu tập
Đai khổng lồ
Đai khổng lồ
Cung gỗ
Cung gỗ
Xẻng vàng
Xẻng vàng
Kiếm BF
Kiếm BF
Áo choàng bạc
Áo choàng bạc
Nước mắt Nữ thần
Nước mắt Nữ thần
Trang bịThuộc tính
Giáp lưới+ 20 giáp
Giáp quá khổ+ 20% sát thương kỹ năng
Găng đấu tập+10% Tỉ lệ Chí mạng và +10% Né tránh
Đai khổng lồ+ 20 máu
Cung gỗ+ 20% tốc độ đánh
Xẻng vàngDùng để ghép trang bị phục vụ hiệu ứng buff, kèm theo đó là một số buff nhỏ
Kiếm BFTăng sát thương đòn đánh thêm 15
Áo choàng bạc + 25 kháng Phép
Nước mắt nữ thần + 20 mana

Trang bị ghép thành Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL)

Xem bảng ghép đồ ĐTCL bên dưới: Bạn kéo theo hàng và cột.

trang-bi-dtcl

Thông tin các trang bị:

Áo choàng thủy ngân
Áo choàng thủy ngân
Áo choàng tĩnh lặng
Áo choàng tĩnh lặng
Bàn tay công lý
Bàn tay công lý
Bao tay đạo tặc
Bao tay đạo tặc
Bọc bộc phá
Bọc bộc phá
Bùa đỏ
Bùa đỏ
Bùa vệ binh tinh tú
Bùa vệ binh tinh tú
Chén ân huệ
Chén ân huệ
Diệt khổng lồ
Diệt khổng lồ
Găng bảo thạch
Găng bảo thạch
Giáp thiên nhiên
Giáp thiên nhiên
Hộ vệ tâm giáp
Hộ vệ tâm giáp
Huy hiệu nổi loạn
Huy hiệu nổi loạn
Nỏ sét
Nỏ sét
Ngọn giáo Shojin
Ngọn giáo Shojin
Móng vuốt mật thám
Móng vuốt mật thám
Lưỡi kiếm tử thần
Lưỡi kiếm tử thần
Phá kiếm
Phá kiếm
Quả cầu thiên tinh
Quả cầu thiên tinh
Quyền năng khổng lồ
Quyền năng khổng lồ
Thông đạo Zz'rot
Thông đạo Zz’rot
Xẻng vàng
Xẻng vàng
Vuốt rồng
Vuốt rồng
Vuốt bẫy
Vuốt bẫy
Tụ bão Zeke
Tụ bão Zeke
Trái tim hắc tinh
Trái tim hắc tinh
Giáp hồi sinh
Giáp Thiên Thần
Trang bịThuộc tínhCông thức ghép
Áo choàng thủy ngân
Áo choàng tĩnh lặng
Bàn tay công lý
Bao tay đạo tặc
Bạo bộc phá
Bùa đỏ
Bùa vệ binh tinh tú
Chén ân huệ
Diệt khổng lồ
Găng bảo thạch
Giáp thiên nhiên
Hộ vệ tâm giápTướng sở hữu cũng sẽ là một Hộ Vệ (Protector)
Huy hiệu nổi loạn
Nỏ sét
Ngọn giáo Shojin
Móng vuốt mật thám
Lưỡi kiếm tử thần
Phá kiếm
Quả cầu thiên tinh
Quyền năng khổng lồ
Thông đạo Zz’rotKhi tướng sở hữu bị hạt gụt, một con Bọ Khủng với 1000/2000/3000 được triệu hồi lên để tiếp tục chiến đấu.
Xẻng vàng
Vuốt rồng
Vuốt bẫy
Tụ bạo Zeke
Trái tim hắc tinh
Giáp hồi sinhNgăn chủ sở hữu bị hạ gụt, đưa họ vào trang thái hồi sinh. Sau 2 giây, hồi sinh lại với 400 máu và loại bỏ các trạng thái bất lợi.