Gần 2000 RP Review Event Quán Quân Săn Mồi và cái kết DJSONA + 19 mảnh skin từ Hextech + Túi Gà Rán!

   

Gần 2000 RP Review Event Quán Quân Săn Mồi và cái kết DJSONA + 19 mảnh skin từ Hextech + Túi Gà Rán!
Truyền thuyết 19 mảnh skin từ túi Gà Rán là có thật nha anh em. :))

Loading...

 - Video , | 788

Loading...