[PROVIEW] Cận cảnh Leesin của Clid bao quát bản đồ và hổ trợ team trong trận SKT win RNG ngày 7

   

[PROVIEW] Cận cảnh Leesin của Clid bao quát bản đồ và hổ trợ team trong trận SKT win RNG ngày 7

Loading...

 - Video | 15

Loading...