[PROVIEW] Cận cảnh màn hình & thao tác chóng mặt của Faker khi cầm Akali

   

[PROVIEW] Cận cảnh màn hình & thao tác chóng mặt của Faker khi cầm Akali

Loading...

 - Video | 14

Loading...