[PROVIEW] Chovy cầm Sion đi mid mở combat & tank cho Viper lụm Pentakill | Tứ kết ván 3 GRF vs IG

   

[PROVIEW] Chovy cầm Sion đi mid mở combat & tank cho Viper lụm Pentakill | Tứ kết ván 3 GRF vs IG

Loading...

 - Video | 21

Loading...