[PROVIEW] Màn hình Nemesis | Kẻ đã solo kill Faker & dùng Veigar khắc chế Akali | FNC vs SKT

   

[PROVIEW] Màn hình Nemesis | Kẻ đã solo kill Faker & dùng Veigar khắc chế Akali | FNC vs SKT

Loading...

 - Video | 29

Loading...