[PROVIEW] Viper Griffin cầm Xayah thảm sát chục mạng team G2 tại Tiebreak vươn lên 1 bảng

   

[PROVIEW] Viper Griffin cầm Xayah thảm sát chục mạng team G2 tại Tiebreak vươn lên 1 bảng

Loading...

 - Video | 24

Loading...