Sức mạnh của Aurelion Sol - Ác Long Thượng Giới

   

Hãy cùng xem qua sức mạnh của vị tướng mới Aurelion Sol cũng như skin mới của tướng này.

Loading...

 - Video | 1757

Loading...