Hướng dẫn chơi Võ Đang vltk mobile từ A-Z

Môn phái hành hiệp trượng nghĩa VLTK Mobile của Võ đang thưởng thiện phạt át được người trong gian hồ ngưỡng mộ. Nhiều người chơi ưa thích lựa chọn môn phái lâu đời này.

Đánh giá môn phái võ đang VLTK Mobile

 • Ngũ Hành: Thổ.
 • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
 • Vũ khí: Kiếm
 • Đặc điểm: Tầm xa, cân bằng

Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Võ Đang sẽ sử dụng điểm sức mạnh để tăng tấn công và điểm nhanh nhẹn để tăng né tránh. Do đó, nâng cao sức mạnh và khả năng nhanh nhẹn của Võ Đang sẽ là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, thêm sự linh hoạt để tăng tỷ lệ bạo kích (Võ Đang có tỷ lệ sát thương bạo kích cao)

Tăng “bỏ qua kháng tất cả cơ bản” là điều quan trọng nhất, vì nó giúp phá giáp đối phương và tăng dame rất nhiều.

Chú ý: Võ Đang không đi theo đường sinh lực vì nó có khả năng hút sinh lực cao đến 78%.

Các xây dựng môn phái Võ Đang vltk mobile

Nội dung cung cấp :

 1. Thuộc tính phái Võ Đang
 2. Chân nguyên Võ Đang
 3. Tăng thuộc tính, tẩy luyện, trang bị đá hồ Võ Đang
 4. Tăng điểm skill cho Võ Đang
 5. Tuyệt Học Võ Đang
 6. Đồng hành cho Võ Đang
 7. Môn khách cho Võ Đang
 8. Kinh mạch cho Võ Đang
 9. Đồ ngựa cho Võ Đang
 10. Cách Pk Võ Đang

Bắt đầu tìm hiểu nào…

1. Thuộc tính phái Võ Đang

 • Sức mạnh và sát thương tăng 3 điểm mỗi cấp.
 • Thể chất và lính hoạt tăng 2 điểm mỗi cấp.

Môn thiên về sức tấn công và chính xác.

Theo cao thủ, Võ Đang có một số lợi ích và nhược điểm:

Ưu điểm Võ Đang:

 • Võ Đang có khả năng miễn sát thương tuyệt vời với nội lực hộ thể.
 • Có kỹ năng gây choáng mạnh mẽ.

Nhược điểm Võ Đang:

 • Sinh lực yếu
 • Né tránh thấp

2. Chân nguyên cho Võ Đang

Thiên Địa Quy Tâm và Đồng phu thiết cốt là hai kỹ năng chân nguyên hiệu quả nhất trong Võ Đang. Nhưng Thiên Địa Quy Tâm vẫn là mạnh nhất.

dong-phu-thiet-cot

3. Tăng thuộc tính, tẩy luyện, đá hồn trang bị Võ Đang

Lựa chọn trang bị phù hợp với thuộc tính của Võ Đang rất quan trọng. Điều này làm cho Võ Đăng có khả năng sát thương và hồi phục tốt hơn.

Lựa chọn thuộc tính ưu tiên cho trang bị Võ Đang được liệt kê dưới đây.

Vũ khí

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Hút sinh lực, tỷ lệ bạo kích, sức mạnh, tấn công, linh hoạt và bỏ qua kháng mọi thứ.

Đây là những đặc điểm giúp Môn Phái Võ gây ra số lượng sát thương khủng khiếp. đồng thời hỗ trợ tốt nhất hồi phục sau sát thương.

Khảm Đá Hồn:

Chính xác—Sát thương hệ thổ—Bạo kích

Nón

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Nhanh nhẹn, thể chất, khả năng đối phó với hiệu ứng Sinh lực cơ bản: linh hoạt và tự chủ

Trong đó phần yếu điểm của Võ Đang sẽ được bù đắp bằng thể chất và sinh lực cơ bản.

Điểm thể chất tăng 20 điểm sinh lực cộng với tăng % sinh lực cơ bản sẽ giúp Võ Đang duy trì sinh lực lâu hơn trong PK.

Khảm đá hồn:

Bỏ qua phản kháng, tấn công, tăng tỷ lệ bạo kích.

Hộ uyển

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Kháng hiệu ứng, miễn sát thương và kháng hệ ngũ hành

-> Bù điểm yếu điểm của võ đang

Khảm đá hồn:

Sinh lực – Kháng các hệ ngũ hành.

Dây chuyền

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Nhanh nhẹn—Bỏ qua né tránh—Sát thương bạo kích—Tỷ lệ bạo kích—Sức mạnh

Khảm đá hồn:

Hãy bỏ qua Tránh né tương quan với tỷ lệ hiệu quả thuộc tính và tỷ lệ bạo kích.

Áo

Ưu tiện chọn thuộc tính:

Tỷ lệ kháng hiệu ứng, kháng sát thương, hồi phục sinh lực và kháng hệ ngũ hành

Trang bị phòng thủ rộng rãi của Võ Đang giúp tăng sức chịu trong PK tổng thể.

Khảm đá hồn:

Phục hồi Sinh lực – Kháng tất cả.

Nhẫn

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Tránh, sức mạnh, linh hoạt, chính xác.

Khảm đá hồn:

Bỏ qua né tránh – Sinh lực – Tấn công

Đai

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Miễn sát thương bao gồm khả năng thể chất, khả năng kháng các hệ ngũ hành và khả năng kháng hiệu ứng.

Là trang bị thủ số hai của Võ Đang

Khảo đá hồn:

Sinh lực: Phản ứng Sát thương làm tăng phần trăm sinh lực cơ bản.

Ngọc bội

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Tỷ lệ kháng, phục hồi sinh lực, sát thương bạo kích và phản đòn sát thương

Khảm đá hồn:

Kháng tê liệt, kháng các hệ ngũ hành, kháng thương bạo kích, né tránh và sinh lực

Giày

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Kháng lực, kháng các hệ ngũ hành, miễn sát thương, hiệu suất hồi phục và thể chất

-> Với tư cách là trang bị phòng thủ thứ ba của Võ Đang

Khảm đá hồn:

Tránh, bỏ qua tất cả, sinh lực, thể chất.

Hộ thân phù

Ưu tiên chọn thuộc tính:

Thể chất: Nhanh nhẹn, phản đòn sát thương, bỏ qua né tránh, kháng choáng, tỉ lệ kháng choáng.

tăng sát thương, sức mạnh và khả năng sống sót trong chiến tranh.

Khảm đá hồn:

Nhanh nhẹn, tỷ lệ hiểu quả thuộc tính, thời gian kháng choáng và tỷ lệ kháng hiệu quả thuộc tính là các yếu tố cần được xem xét.

PM: Đây là cách trang bị cả công lẫn thủ cho Võ Đang, giúp duy trì ưu thế trong giao tranh khi gặp các môn phái sát thương hoặc phòng thủ mạnh. Tùy thuộc vào sở thích và phong cách của tướng người, bạn có thể tham khảo hoặc không.

4. Tăng điểm skill Võ Đang

Tăng điểm kỹ năng môn phái:

ky-nang-vo-dang-mon-phai
 • Võ Đang Kiếm [Cơ bản] : 17/20
 • Kiếm Phi Kinh Thiên [Chủ động] : 15/20
 • Thiên Địa Vô Cực [Chủ động]: 15/15
 • Tọa Vong Vô Ngã [Chủ động]: 15/20
 • Mê Tung Huyễn Ảnh [Bị động]: 10/10
 • Nhân Kiếm Hợp Nhất [Chủ động]: 15/15
 • Chân Võ Thất Tiệt [Bị động]:10/10
 • Kiếm Pháp Cao [Bị động]: 10/10
 • Thái Nhất Chân Khí [Bị động]:10/10
 • Huyền Thiên Tâm Pháp [Bị động]:10/10
 • Thái Cực Vô Ý [Bị động]: 20/20
 • Thất tinh quyết : 10/10

Tăng điểm kỹ năng giang hồ:

ky-nang-giang-ho-vo-dang
 • Vô ngã vô kiếm – trung : 15/15
 • Tọa võng vô ngã – cao : 19/20
 • Thiên địa vô cực -trung: 15/15
 • Nhân kiếm hợp nhất – Trung: 15/15
 • Đạp nguyệt tinh bộ : 13/13
 • Bát hoang viêm long: 10/13
 • Bát động như sơn trận: 12/13
 • Thiên hỏa lưu ly bộ: 12/13

-> Chưa Max cấp nhé…

5. Tuyệt học cho Võ Đang

Tuyệt học Vô Ngã Vô Kiếm của Võ có thể được sử dụng để bỏ qua hiệu quả hồi phục sinh lực của đối phương, chẳng hạn như Thúy yên, Thiên Sơn.

Tuyệt học võ đang

6. Đồng hành cho Võ Đang ( Pet)

Đồng hành, còn được gọi là “pet”, thường hỗ trợ nhân vật trong việc đi ải, tham gia võ lâm minh chủ, v.v. Việc chọn đồng hành cho Võ Đang sẽ làm tăng sức mạnh của môn phái này.

dong-hanh-vo-dang

Các lựa chọn đồng hành sau đây cho môn phái Võ Đang VLTK mobile:

Cách 1: Nếu các bạn sử dụng chân nguyên là “Thiên địa quy tâm” thì các bạn dùng các đồng hành sau :

Đề xuất lên

thien-dia-quy-tam

Danh sách đồng hành Võ Đang 1s, 2s, 3s:

dong-hanh-vo-dang-1

Tùy theo giai đoạn mà lên, cụ thể:

+ Sử dụng đồng hành 1S, 2S :

 • Độ cô kiếm: Lấy sức mạnh cho Võ Đang.
 • Dương ảnh phong: Lấy nhanh nhẹn cho Võ Đang.
 • Đường giản: Lấy linh hoạt và tỷ lệ bạo kích.
 • Kinh kha: Sát thương và linh hoạt bạo kích %

+ Khi lên đồng hành 3s

 • Hạng vũ: Tăng sức mạnh và tăng sát thương cuối.
 • Hoàn nhan hồng liệt: Tăng sát thương cuối và lấy thêm nhé tránh. (Sửa đổi từ Dương Ảnh Phong)
 • Tân thủy hoàng: Thay vì Đường Giản, tránh né để giảm sát thương cuối.
 • Kinh kha : vẫn giữ.

Nếu có Võ Tắc Thiên, thì con Tần Thủy Hoàng sẽ thay thế.

Trong trường hợp có Quỷ Cốc Tử, Kinh Kha sẽ được sử dụng thay thế.

B. Nếu các bạn sử dụng chân nguyên là “Đồng phu thiết cốt” thì các bạn dùng các đồng hành sau :

dong-phu-thiet-cot

Hỗ trợ: Giúp Võ Đang trâu hơn rất nhiều về sinh lực và sát thương cuối cùng.

Danh sách các đồng hành Võ Đang 1s, 2s và 3s:

dong-hanh-vo-dang-2

Tùy theo giai đoạn, mà cụ thể lên:

Giai đoạn 1S, 2S:

 • Độ cô kiếm: Lấy sức mạnh cho Võ Đang.
 • Dương ảnh phong: Lấy nhanh nhẹn cho Võ Đang.
 • Đường giản: Lấy linh hoạt và tỷ lệ bạo kích.
 • Kinh kha: Sát thương và linh hoạt bạo kích %

Giai đoạn 3s:

 • Hạng vũ: Tăng sức mạnh và tăng sát thương cuối.
 • Hoàn nhan hồng liệt: Tăng sát thương cuối và lấy thêm nhé tránh. (Sửa đổi từ Dương Ảnh Phong)
 • Tân thủy hoàng: Thay vì Đường Giản, tránh né để giảm sát thương cuối.
 • Kinh kha : vẫn giữ.

Trong trường hợp có Võ Tắc Thiên, thì thay thế bằng con Tần Thủy Hoàng.

7. Môn khách cho Võ Đang

Môn khách võ đang

Ưu tiên chọn những con môn khách có các đặc điểm như bỏ qua né tránh và kháng thổ. Có ít nhất hai hoặc ba con môn khách 2 phải có hai đặc điểm này.

Tên các thuộc tính bỏ qua né tránh và kháng thổ:

 • Khúc hà.
 • Triệu thăng quyền.
 • Trác phi phàm.
 • Tử hiên.
 • Đường tiêu.
 • Liễu tiêu đình.
 • Song thủ dị thú.

Các bộ môn khách sẽ được cung cấp cho các bạn chiêu mộ tiếp theo; các bộ môn được gợi ý sau đây:

Theo youtube: Game Mobile

Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Lý Quảng

8. Kinh mạch cho Võ Đang

Khi server mở đến kinh mạch nào, hãy cố gắng mở kinh mạch từ chu thiên 1 đến chu thiên 2 cho mình nhé. Bởi vì kinh mạch rất quan trọng đối với nhân vật trong VLTK mobile.

Kinh mạch võ đang

9. Đồ Ngựa cho Võ Đang

Ưu tiên đồ ngựa theo thứ tự sau:

ngua-vo-dang

Thứ 1: Yên Ngựa

Yên ngựa Võ Đang

Thứ 2 : Bàn đạp

ban-dap

Thứ 3: Dây cương

day-cuong-1

10. Cách Pk Võ Đang VLTK mobile hiệu quả

Lời kết

Thiên Địa Quy Tâm là chân nguyên cần thiết cho Võ Đang vltk mobile.

-> Để biết thêm thông tin, hãy xem: [Hướng dẫn chới cái bang vltk cho máy tính từ A-Z]