Zilean guide

Cập nhật lần cuối 30/05/2019

Build guide zilean

[Mùa 9 - Zilean Guide SP] Cách Lên Đồ Zilean Hộ Vệ Hổ Trợ Đường Dưới Mùa 9

Vị trí: SP cập nhật mới ngày 30 tháng 5, 2019.
1108

[Mùa 9 - Zilean Guide Mid] Cách Lên Đồ Zilean AP Triệu Hồi Aerie Đường Giữa Mùa 9

Vị trí: Mid cập nhật mới ngày 30 tháng 5, 2019.
1125

[Mùa 8 - Zilean Guide SP] Cách lên đồ Zilean hổ trợ mùa 8

Vị trí: SP cập nhật mới ngày 26 tháng 6, 2019.
1487

[Mùa 8 - Zilean Guide Mid] Cách lên đồ Zilean AP đường giữa mùa 8

Vị trí: Mid cập nhật mới ngày 26 tháng 6, 2019.
1787
Loading...