Các Pokemon của Satoshi ở tất cả các vùng

Trong chuyến đi của Satoshi (Ash Ketchum) và Pikachu qua nhiều quốc gia khác nhau, họ đã thu phục nhiều Pokemon mới.Xem ngay các Pokemon của Satoshi ở mọi nơi mà anh ta đã đi qua sau đây nhé.

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Kanto

1. Pikachu

pikachu
Pikachu
 • Hệ: Điện.
 • Khắc chế: hệ nước, bay.
 • Bị khắc: hệ đất.
 • Chủng loại Pokemon: Chuột.
 • Chiều cao: 0,4m.
 • Cân nặng: 6kg.
 • Sức mạnh: Thiên về tốc độ

2. Caterpie > Metapod > Butterfree

Caterpie
Caterpie
Metapod
Metapod
Butterfree
Butterfree
CaterpieMetapodButterfree
Hệ: Côn TrùngHệ: Côn TrùngHệ: Côn Trùng, Bay
Nhược điểm: Hệ Lửa, Bay, ĐáNhược điểm: Hệ Lửa, Bay, ĐáNhược điểm: Hệ Lửa, Bay, Đá, Băng, Điện
Chiều cao 0.3 m.
Cân nặng 2.9 kg.
Chủng loại Pokémon: Sâu Bướm .
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Vảy Phấn
Chiều cao 0.7 m.
Chủng loại Pokémon: Nhộng.
Cân nặng 9.9 kg.
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Lột Da.
Chiều cao 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Bướm.
Cân nặng: 32.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Mắt Kép.

3. Pigeon > Pidgeot

Pigeon
Pigeon
Pidgeot
Pidgeot
PigeonPidgeot
Hệ: Thường, BayHệ: Thường, Bay
Nhược điểm: Hệ Điện, Bay, ĐáNhược điểm: Hệ Điện, Bay, Đá
Chiều cao: 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Chim.
Cân nặng: 30.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Tinh Mắt Lảo Đảo
Chiều cao: 1.5 m.
Chủng loại Pokémon: Chim.
Cân nặng: 39.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái
Đặc tính: Tinh Mắt Lảo Đảo

4. Bulbasaur (Fushigidane)

Bulbasaur
Fushigidane
 • Hệ: Cỏ, Độc.
 • Nhược điểm: Hệ Lửa, Băng, Bay, Siêu Linh.
 • Chủng loại Pokemon: Hạt giống
 • Chiều cao: 0,7m.
 • Cân nặng: 6.9kg.
 • Đặc tính: Xanh tươi.

5. Squirtle (Zenigame)

Squirtle
Zenigame
 • Hệ: Nước.
 • Nhược điểm: Hệ Cỏ, Điện.
 • Chiều cao: 0.5 m.
 • Chủng loại Pokémon: Rùa Con.
 • Cân nặng: 9.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái
 • Đặc tính: Nước Xiết

6. Charmander (Hitokage) > Charmeleon (Lizardo) > Charizard (Lizardon)

Hitokage
Hitokage
Lizardo
Lizardo
Lizardon
Lizardon
Charmander (Hitokage)Charmeleon (Lizardo)Charizard (Lizardon)
Hệ: LửaHệ: LửaHệ: Lửa, Bay
Bị khắc chế hệ: Nước, Đất, ĐáBị khắc chế hệ: Nước, Đất, ĐáBị khắc chế hệ: Nước, Điện, Đá
Chiều cao: 0.6 m.
Chủng loại: Pokémon Thằn Lằn.
Cân nặng: 8.5 kg.
Giới tính: Đực/ Cái.
Đặc tính: Rực Lửa.
Chiều cao: 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Ngọn Lửa.
Cân nặng: 19.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa.
Chiều cao: 1.7 m.
Chủng loại Pokémon: Ngọn Lửa.
Cân nặng: 90.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa

7. Krabby > Kingler

Krabby
Krabby
Kingler
Kingler
KrabbyKingler
Hệ: NướcHệ: Nước
Nhược điểm: Hệ Cỏ, ĐiệnNhược điểm: Hệ Cỏ, Điện
Chiều cao: 0.4 m.
Chủng loại Pokémon: Cua Sông.
Cân nặng: 6.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Kềm Siêu Lực Giáp Vỏ Sò
Chiều cao: 1.3 m.
Chủng loại Pokémon: Càng.
Cân nặng: 60.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Kềm Siêu Lực Giáp Vỏ Sò

8. Primeape (Okorizaru)

Okorizaru
Okorizaru
 • Hệ: Giác Đấu.
 • Nhược điểm: Hệ Bay, Siêu Linh, Tiên.
 • Chiều cao: 1.0 m.
 • Chủng loại Pokémon: Khỉ Lợn.
 • Cân nặng: 32.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Huyệt Phẫn Nộ Hưng Phấn.

9. Muk (Betobeton)

Betobeton
Betobeton
 • Hệ: Độc.
 • Nhược điểm: Đất, Siêu Linh.
 • Chiều cao: 1.2 m.
 • Chủng loại Pokémon: Bùn Thải.
 • Cân nặng: 30.0 kg.
 • Giới tính: Nam / Nữ.
 • Đặc tính: Mùi Thối Bám Dính.

10. Tauros (Kentauros)

Kentauros
Kentauros
 • Hệ: Thường.
 • Nhược điểm: Hệ Giác Đấu.
 • Chiều cao: 1.4 m.
 • Chủng loại Pokémon: Bò Điên.
 • Cân nặng: 88.4 kg.
 • Giới tính: Đực.
 • Đặc tính: Huyệt Phẫn Nộ Hăm Dọa.

Các Pokemon của Satoshi ở Quần đảo Orange

1. Lapras

Lapras
Lapras
 • Hệ: Nước, Băng.
 • Nhược điểm: Hệ Cỏ, Điện, Giác Đấu, Đá.
 • Chiều cao: 2.5 m.
 • Chủng loại Pokémon: Chuyên Chở.
 • Cân nặng: 220.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Giáp Vỏ Sò Trữ Nước.

2. Snorlax (Kabigon)

Kabigon
Kabigon
 • Hệ: Thường.
 • Nhược điểm: Hệ Giác Đấu.
 • Chiều cao: 2.1 m.
 • Chủng loại Pokémon: Ham Ngủ.
 • Cân nặng: 460.0 kg.
 • Giới tính: Đực/ Cái.
 • Đặc tính: Miễn Dịch Mỡ Dày.

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Johto

1. Heracross

Heracross
Heracross
 • Hệ: Côn Trùng, Giác Đấu.
 • Nhược điểm: Hệ Lửa, Bay, Siêu Nhiên, Tiên.
 • Chiều cao: 1.5 m.
 • Chủng loại Pokémon: Một Sừng.
 • Cân nặng: 54.0 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Ngoan Cường Bọ Cảnh Báo.

2. Chikorita > Bayleef

Chikorita
Chikorita
Bayleef
Bayleef
ChikoritaBayleef
Hệ: CỏHệ: Cỏ
Nhược điểm: Hệ Lửa, Băng, Độc, Bay, Côn TrùngNhược điểm: Hệ Lửa, Băng, Độc, Bay, Côn Trùng
Chiều cao: 0.9 m.
Chủng loại Pokémon: Lá.
Cân nặng: 6.4 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Xanh Tươi.
Chiều cao: 1.2 m.
Chủng loại Pokémon: Lá.
Cân nặng: 15.8 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Xanh Tươi.

3. Cyndaquil > Quilava

Cyndaquil
Cyndaquil
Quilava
Quilava
CyndaquilQuilava
Hệ: LửaHệ: Lửa
Nhược điểm: Hệ Nước, Đất, ĐáNhược điểm: Hệ Nước, Đất, Đá
Chiều cao: 0.5 m.
Chủng loại Pokémon: Chuột Lửa.
Cân nặng: 7.9 kg.
Giới tính: Đưc / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa
Chiều cao: 0.9 m.
Chủng loại Pokémon: Núi Lửa.
Cân nặng: 19.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Rực Lửa.

4. Totodile (Waninoko)

Waninoko
Waninoko
 • Hệ: Nước.
 • Nhược điểm: Hệ Cỏ, Điện
 • Chiều cao: 0.6 m.
 • Chủng loại Pokémon: Hàm Lớn.
 • Cân nặng: 9.5 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Nước Xiết.

5. Noctowl

Noctowl
 • Hệ: Thường, Bay.
 • Nhược điểm: Điện, Băng, Đá.
 • Chiều cao: 1.6 m.
 • Chủng loại Pokémon: Cú.
 • Cân nặng: 40.8 kg.
 • Giới tính: Đực / Cái.
 • Đặc tính: Mất Ngủ Tinh Mắt.

6. Phanpy > Donphan

Phanpy
Phanpy
Donphan
Donphan
PhanpyDonphan
Hệ: ĐấtHệ: Đất
Nhược điểm: Hệ Nước, Cỏ, BăngNhược điểm: Hệ Nước, Cỏ, Băng
Chiều cao: 0.5 m.
Chủng loại Pokémon: Mũi Dài.
Cân nặng: 33.5 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Thu Nhặt
Chiều cao: 1.1 m.
Chủng loại Pokémon: Áo Giáp.
Cân nặng: 120.0 kg.
Giới tính: Đực / Cái.
Đặc tính: Cứng Cỏi.

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Hoenn

1. Swellow

2. Treecko > Grovyle > Sceptile (Jukain)

3. Crophish

4. Torkoal

5. Snorunt > Glalie

6. Aipom

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Sinnoh

1. Starly > Staravia > Staraptor

2. Turtwig > Grotle > Torterra

3. Chimchar > Monferno > Infernape

4. Buizel

5. Gliscor

6. Gible (Fukamaru)

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Isshu/Unova

1. Pidove > Tranquill > Unfezant

2. Oshawott (Mijumaru)

3. Tepig > Pignite

4. Snivy

5. Scraggy

6. Sewaddle > Swadloon > Leavanny

7. Palpitoad

8. Roggenrola > Boldore

9. Sandile > Krokorok > Krookodile

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Kalos

1. Froakie (Keromatsu) > Frogadier (Gekkougashira) > Greninja (Gekkouga)

2. Fletchling > Fletchinder > Talonflame

3. Hawlucha (Ruchaburu)

4. Noibat (Onbatto) > Noivern (Onban)

5. Goomy (Numeira) > Sliggoo (Numeru) > Goodra (Numerugon)

Các Pokemon của Satoshi ở vùng Alola

1. Rowlet (Mokuroh)

2. Rockruff (Iwanko) > Lycanroc (Rugarugan)

3. Litten (Nyabby) > Torracat (Nyaheat) > Incineroar (Gaogaen)

4. Cogmog (Kosumoggu) > Cosmoem (Kosumomu) > Solgaleo

5. Poipole (Bebenomu) > Naganadel (Agoyon)

6. Meltan > Melmetal

Xem thêm: Tất cả các hệ trong Pokemon