Cấp bậc trong Đấu Phá Thương Khung

Đấu Khí, Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh và Đấu Đế tạo thành hệ thống tu luyện trong Đấu Phá Thương Khung.

Cảnh giới trong Đấu Phá Thương Khung được giải thích như sau:

Cấp bậcGiai đoạnSức mạnh, nhận biết
Đấu Khí1 -> 9 đoạn Luyện gân cốt, cường tráng thân thể.
Đấu Giả1 -> 9 tinhNội thị, tụ khí thành luồng khí xoáy.
Đấu Sư1 -> 9 tinhĐấu khí như áo lụa, tụ khí hóa lỏng
Đại Đấu Sư1 -> 9 tinhĐấu khí như áo giáp, đấu khí phóng ra ngoài, tụ khí thành trạng thái cố định, hiện lên hình thoi.
Đấu Linh1 -> 9 tinhĐấu khí ngưng vật, trạng thái cố định, tựa như nhím biển.
Đấu Vương1 -> 9 tinhĐấu khí hóa cánh, có thể điều động một ít năng lượng trong không gian.
Đấu Hoàng1 -> 9 tinhCó thể điều động rất nhiều năng lượng trong không gian, trong thời gian ngắn có thể dừng lại trong hư không mà không cần ngoại lực (Đấu Hoàng cao giai).
Đấu Tông1 -> 9 tinhKhông cần ngoại lực có thể dừng trong hư không. Có thể tạo ra phong tỏa không gian (Đấu Tông cao giai).
Đấu Tôn1 -> 9 tinhCó thể nắm giữ và vận dụng lực không gian (tương đương chí tôn hải)
Đấu Tôn đỉnh phong: Một tới chín chuyển. Đứng trước khốn cảnh nhập Đấu Thánh. Mỗi lần chuyển đều cần lượng đấu khí tương đương Đấu Tôn từ một đến chín tinh.
Nửa bước Đấu Thánh: Hạ trung thượng. Vừa vào Thánh cảnh, hơn xa Đấu Tôn
Đấu Thánh1 -> 9 tinh, mỗi tinh phân sơ trung hậu kỳGiơ tay nhấc chân đều sơn băng địa liệt, không gian vỡ vụn. Cường giả Đấu Thánh có thể từ trong không gian hư vô mở ra một phương có thể cung cấp cho người khác ở lại. Lục tinh Đấu Thánh có thể chuyển vị không gian, Đấu Thánh đỉnh phong thì huyết mạch bắt đầu biến dị.
Đấu ĐếCao nhất: Cải biến huyết mạch, hậu nhân có thể hưởng lợi, lấy một người chấn hưng cả tộc, nạp thiên địa vào thân thể, hình thành một thân Đấu Đế to lớn, uy lực có thể phá thương khung.

Trong tôn giáo Tu tiên, những người cường giả vi tôn đẳng cấp được tôn trọng hơn những người thấp hơn. Chính vì lý do này mà Tiêm Viêm luôn muốn chinh phục sức mạnh trên vạn người.