Cấp Bậc Tu Luyện Trong Thần Mộ: Hạ Giới & Thiên Giới

Theo Tranvanthong.com—Giới thiệu danh sách các cảnh giới tu luyện được tìm thấy trong Thần Mộ. Thần Mộ là một tác phẩm tiên hiệp tuyệt vời mô tả một nhân vật nam chính (Thần Nam) dũng cảm và trung thực.

Cảnh giới tu luyện:

 • Nhất giai
 • Nhị giai
 • Tam giai
 • Tứ giai
 • Ngũ giai ( cao thủ tuyệt thế )
 • Lục giai ( Chân Vũ )
 • Thất giai ( Tiên Võ )
 • Thần Vương
 • Thần Hoàng
 • Thiên giai ( Sơ cấp )
 • Thiên giai trung cấp
 • Thiên giai đỉnh phong
 • Chiến Hồn ( đồ đằng chiến hồn )
 • Tiểu Lục Đạo Chủ ( Ma Chủ )
 • Nghịch Thiên → Thiên Đạo.

Hệ thống tu luyện

Thần Mộ được phân làm 10 cấp:

Hạ giới: Nhất giai đến lục giai.

 • Trong giới thiệu sơ lược, nhất giai đến tam giai chỉ là võ học nhân gian bình thường, trong khi cuối ngũ giai bắt đầu lĩnh ngộ “Nội Thiên Địa” và lục giai mới có khả năng phi hành.

Thiên giới: các cấp bậc tiên nhân bao gồm thần vương, thần hoàng và thiên giai.

 • Mặc dù Thần Hoàng bao gồm các cao thủ Thiên giai, nhưng do tác giả viết một cách nhập nhằng và khó hiểu khi phân biệt đẳng cấp của họ nên tôi đã phân loại họ như sau: trong hàng ngũ Thiên giai có những người mạnh có yếu, những người cao thủ đỉnh phong có thể dễ dàng đánh bại những người bình Nó giống như thiên kiếp.

Xem thêm: Cấp bậc trong Đấu Phá Thương Khung