Cấp bậc tu luyện trong Vũ Động Càn Khôn : Nguyên Lực và Phù Sư

Các bậc tu luyện trong Vũ Động Càn Khôn sẽ được chia thành hai trường phái chính: Nguyên Lực và Phù Sư. Nếu bạn đã xem phim, bạn có thể biết các cấp bậc tu luyên của hai trường phái này.

Cấp bậc Nguyên Lực

TTCấp BậcTầng
1Tôi Thể Cảnh
(Thối Thể)
Nhất Trọng – > Cửu Trọng
2 Địa Nguyên Cảnh:Sơ Kỳ
Trung Kỳ
Hậu Kỳ
3Thiên Nguyên CảnhSơ Kỳ
Trung Kỳ
Hậu Kỳ
4Nguyên Đan CảnhTiểu
Tiểu Viên Mãn
Đại Viên Mãn
5Tạo Hóa Tam Cảnh+ Tạo Hình Cảnh: (Tiểu Thành, Đại Thành, Đại Viên Mãn)

+ Tạo Khí Cảnh: (Tiểu Thành, Đại Thành, Đại Viên Mãn)
 
+ Tạo Hóa Cảnh: (Tiểu Thành, Đại Thành, Đại Viên Mãn)

6Niết Bàn CảnhNhất Nguyên -> Cửu Nguyên
7Sinh Tử Huyền Cảnh
(Sinh mệnh chi lực)
+ Sinh Huyền Cảnh: (Tiểu Thành, Đại Thành, Đại Viên Mãn)

+ Tử Huyền Cảnh: (Tiểu Thành, Đại Thành, Đại Viên Mãn)

8Chuyển Luân Cảnh
9Luân Hồi CảnhNhất Kiếp
Nhị Kiếp
Tam Kiếp
10Tổ Cảnh
( Địa Chí Tôn Cảnh )
11Thiên Chí Tôn Cảnh+ Linh Phẩm
+Tiên Phẩm
+ Thánh Phẩm (Sơ Kì, Trung Kì, Hậu Kì)
12Siêu Thoát Thánh Phẩm
( Nửa Bước Chúa Tể )
(Viết họ lên Thương Khung Bảng)
13Chúa Tể Cảnh
(Viết tên thật lên Thương Khung Bảng)

Cấp bậc Phù Sư

1Phù SưNhất Ấn -> Ngũ Ấn
2Linh Phù SưHạ Cấp,
Trung Cấp
Cao Cấp
3Thiên Phù SưNhất Ấn -> Cửu Ấn
4Tiên Phù SưTiểu Thành
Đại Thành
Đại Viên Mãn
5Phù Tông
6Đại Phù Tông
7Thần Cung

Bát Đại Tổ Phù

Ngoài ra, còn có Bát Đại Tổ Phù, được liệt kê bên dưới.

  1. Sinh Tử Tổ Phù
  2. Thôn Phệ Tổ Phù
  3. Hắc Ám Tổ Phù
  4. Băng Băng Tổ Phù
  5. Không Gian Tổ Phù
  6. Lôi Đình Tổ Phù
  7. Hồng Hoang Tổ Phù
  8. Hỏa Diễm Tổ Phù

Bộ truyện Huyền Nhuyễn Vũ Động Càn Khôn có nhân vật chính là Lâm Động, người đã được chuyển thành phim.

https://www.youtube.com/watch?v=DjqtxqW7YEA

Các cuộc thi giành cổ vật hấp dẫn và những cuộc chiến nảy lửa là một phần hấp dẫn của câu chuyện. Để đạt được vị trí mạnh nhất trên thế giới, cuộc hành trình cực kỳ gian nan và nghi hiểm phải trải qua.

Các bạn có thể xem giọng đọc MC Phi Tùng trên kênh Diep Tam Audio trên YouTube nếu bạn muốn nghe câu chuyện. Mình thấy nó hấp dẫn khi nghe.

Xem thêm: Cấp bậc tu luyện trong Tiên Nghịch