Câu nói của Hecarim

Tìm hiểu các câu nói của Hercarim khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Câu nói khi Pick Hecarim

“Behold, the might of the Shadow Isles.” “Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của Quần Đảo Bóng Đêm.”

Câu nói khi Ban Hercarim

“I do not rest.”“Tôi không nghỉ ngơi”

Câu nói khi Hercarim tấn công

Không nhân nhượng với những câu này,..

“Break their ranks.”Phá vỡ hàng ngũ của họ.
“Embrace death.”Ôm cái chết.
“Trample their bones.”Chà đạp xương của họ.
“The living will fall.”Cuộc sống sẽ sụp đổ.
“Never relent.”Không bao giờ ỷ lại.
“Crush them underfoot.”Nghiền nát chúng dưới chân.

Câu nói khi Hecarim di chuyển

Nếu để ý các bạn sẽ nghe…

“The shadow approaches.”Cái bóng đến gần.
“War is eternal.”Chiến tranh là vĩnh cửu.
“Ride out.”Đi ra ngoài.
“Their souls beg for release.”Linh hồn của họ cầu xin được thả ra.
“Send me to battle.”Gửi tôi đến trận chiến.
“The grave calls.”Mộ gọi.
“I do not rest.”Tôi không nghỉ ngơi.
“I am beyond death.”Tôi vượt quá cái chết.
“Life is fleeting.”Cuộc sống là phù du.

Câu nói hài hước của Hecarim

Hài hước chút…

“Suffering is magic.”Đau khổ là ma thuật.
“Another blue ribbon for Hecarim.”Một dải ruy băng màu xanh khác cho Hecarim.

Câu nói chế nhạo của Hecarim

Chế nhạo ư..

“Your life is a burden. I bring you freedom!”Cuộc sống của bạn là một gánh nặng. Tôi mang lại cho bạn sự tự do!
“You won’t live to see your world destroyed.”Bạn sẽ không sống để thấy thế giới của bạn bị phá hủy.

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Gnar