Câu nói của Jayce

Bạn có thể cho tôi biết Jayce đã nói gì khi bị ban/pick hay không? Mỗi hoạt động mà Jayce thực hiện đều có những câu nói mà bạn nên chú ý đến.

Tất cả các câu nói mà Jayce nói trong một trận đấu LMHT được liệt kê dưới đây. Các bạn nên xem để biết những câu thoại này được nói vào thời điểm nào.

Câu nói khi Pick Jayce

“I fight for a brighter tomorrow.”“Tôi chiến đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn.”

Câu nói khi Ban Jayce

“Never look back.”“Không bao giờ nhìn lại.”

Câu nói khi Jayce tấn công

Khi Jayce thực hiện các hành động tấn công với kỹ năng, anh ấy sẽ nói những câu này.

“Face the future.”Đối mặt với tương lai.
“Strength through progress.”Sức mạnh thông qua sự tiến bộ.
“Bring down the hammer.”Mang búa xuống.
“Fully charged!”Đã sạc đầy!
“For Piltover!”Cho Piltover!
“I’m going to enjoy this.”Tôi sẽ tận hưởng điều này.

Khi di chuyển và hành động Jayce sẽ nói

Các câu nói sau đây bao gồm một số bước cần thực hiện:

“I’m always ready.”Tôi luôn sẵn sàng.
“Pave the way.”Mở đường.
“Powering up!”Tăng sức mạnh!
“Our future will be bright.”Tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng.
“Eyes on the horizon.”Mắt trên đường chân trời.
“Never look back.”Không bao giờ nhìn lại.
“Time to make a stand.”Thời gian để làm cho một lập trường.
“I will light our path.”Tôi sẽ thắp sáng con đường của chúng tôi.
“Never a wrong step.”Không bao giờ là một bước sai.
“Without fear.Không sợ hãi.

Câu nói hài hước của Jayce

Jayce cũng có thể gây sốc khi nói những câu sau:

“Heh. Gotcha!”Heh. Gotcha!
“Did I scare you?”Tôi có làm bạn sợ không?

Câu nói chế nhạo của Jayce

Sự chế nhạp của Jayce khiến kẻ thù cảm thấy tồi tệ.

“This is what the future looks like.”Đây là những gì tương lai trông như thế nào.
“Feel free to give up now.”Hãy từ bỏ ngay bây giờ.

Tìm hiểu thêm :

Nhìn chung, những câu nói của Jayce thể hiện sự quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc, nhìn về tương lai và sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào.