Câu nói của Shaco

Tìm hiểu các câu nói của Shaco trong khi Ban/Pick và chiến đấu trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Shaco

“How about a magic trick?”“Thế còn một trò ảo thuật?”

Câu nói khi Ban Shaco

“The joke’s on you!”“Trò đùa là của bạn!”

Câu nói khi Shaco tấn công và di chuyển

Shaco sẽ phát biểu những lời này khi tân công từ phía sau.

“Look… behind you.”Nhìn … phía sau bạn.
“This will be fun!”Điều này sẽ rất vui!
“The joke’s on you!”Trò đùa là của bạn!
“Here we go!”Chúng ta đi đây!
“March, march, march, march!”Tháng ba, diễu hành, diễu hành, diễu hành!
“Now you see me, now you don’t!”Bây giờ bạn nhìn thấy tôi, bây giờ bạn không!
“Just a little bit closer!”Chỉ một chút gần hơn!

Câu nói chế nhạo của Shaco

Câu nói này cho thấy sự chế nhạo của Shaco,…

“Why so serious?”“Sao nghiêm trọng thế?”

Câu nói hài hước của Shaco

Câu nói này đôi khi khiến Shaco cười.

“For my next trick, I’ll make you disappear!”“Đối với thủ thuật tiếp theo của tôi, tôi sẽ làm cho bạn biến mất!”

Tìm hiểu thêm :

Shaco là một con hề ma quái vô cùng nguy hiểm có khả năng quan sát từ bên sau. Những lời thoại của Shaco có vẻ đáng sợ nhưng thực sự là trò đùa. Nếu không, bạn sẽ dễ dàng đếm số mà không biết tại sao đâu nếu không nhớ tên hề Shaco này.