Câu nói của Viktor

Tìm hiểu các câu nói của Viktor khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Câu nói khi Pick Viktor

Hãy tham gia vào sự phát triển tuyệt vời.”-> “Hợp tác với sự tiến hóa vẻ vang.”

Câu nói khi Ban Viktor

“Inferior constructs.” -> “Cấu trúc kém hơn.”

Câu nói khi Viktor tấn công

Mỗi khi tấn công Viktor sẽ nói

“Inferior constructs.”Cấu trúc kém hơn.
“They are obsolete.”Họ đã lỗi thời.
“Relinquish the flesh.”Từ bỏ xác thịt.
“Destroy… then improve!”Phá hủy … sau đó cải thiện!
“Their bodies are frail.”Cơ thể của họ là yếu đuối.
“Adapt or be removed.”Thích nghi hoặc được gỡ bỏ.

Câu nói khi Viktor di chuyển

Di chuyển hắn sẽ nói gì ->

“I am the first of many.”Tôi là người đầu tiên trong số nhiều người.
“Metal is perfection.”Kim loại là sự hoàn hảo.
“With utmost efficiency.”Với hiệu quả tối đa.
“Analyzing approach.”Phân tích phương pháp tiếp cận.
“Embrace progress.”Ôm tiến độ.
“Pave the way.”Mở đường.
“Function over form.”Chức năng hơn hình thức.
“All will soon change.”Tất cả sẽ sớm thay đổi.
“Submit to my designs.”Gửi thiết kế của tôi.

Câu nói chế nhạo của Viktor

Một chút chế nhạo từ Viktor

“Steel can fix all your flaws. (laughs)”Thép có thể sửa chữa mọi sai sót của bạn. (Cười)
“My opponents need to be upgraded.”Đối thủ của tôi cần được nâng cấp.

Câu nói thể hiện sự hài hước của Viktor

Hài hước ư

“The key to the, uhh… huh? That is the, uhh… what? Urgh! Keep your hand to yourself!”Chìa khóa của, uhh … huh? Đó là, uhh … cái gì? Urgh! Hãy giữ tay mình!
“Listen close- urgh, I have important- urgh! This is why I can’t take you nice places!”Nghe gần đây, tôi có quan trọng- urgh! Đây là lý do tại sao tôi không thể đưa bạn đến những nơi tốt đẹp!

Tìm hiểu thêm: Câu nói của Vel’Koz