Câu nói của Zyra

Tìm hiểu các câu nói của Zyra khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Câu nói khi Pick Zyra

“Feel the thorns’ embrace.””Cảm nhận cái gai của cái ôm.”

Câu nói Ban Zyra

“Soon.” -> “Sớm”

Câu nói khi Zyra tấn công

Tân công sẽ nói

“Death is in bloom.”Cái chết đang nở rộ.
“Choke the life from them.”Sặc cuộc sống từ họ.
“The harvest is upon us.”Mùa gặt đang đến với chúng ta.
“My prey thinks itself clever.”Con mồi của tôi nghĩ rằng nó thông minh.
“What lurks beneath the soil?”Cái gì ẩn giấu dưới đất?
“None will escape my grasp!”Không ai thoát khỏi sự nắm bắt của tôi!

Câu nói khi Zyra di chuyển

Nói khi di chuyển

“Come closer.”Tới gần hơn.
“Such a busy world.”Thật là một thế giới bận rộn.
“Just a harmless flower.”Chỉ là một bông hoa vô hại.
“Take careful steps.”Thực hiện các bước cẩn thận.
“So much more to see.”Nhiều hơn nữa để xem.
“The forest holds many surprises.”Khu rừng chứa đựng nhiều điều bất ngờ.
“A promising garden.”Một khu vườn đầy hứa hẹn.
“Things aren’t always what they seem.”Mọi thứ không phải lúc nào cũng như những gì họ dường như.
“Wait until my seeds take root.”Đợi đến khi hạt giống của tôi bén rễ.
“Venture off the beaten path.”Liên doanh ra khỏi con đường bị đánh đập.

Câu nói hài hước của Zyra

Một chút hài hước từu Zyra

“Our seasons are reversed: my spring, your fall.”Mùa của chúng tôi là đảo ngược: mùa xuân của tôi, mùa thu của bạn.
“Where are your friends? Mine are all around.”Bạn bè của bạn ở đâu? Của tôi là tất cả xung quanh.

Cau nói chế nhạo của Zyra

Chế nhạo ư

“This land is mine!”Vùng đất này là của tôi!
“No place is safe while I’m free!”Không có nơi nào an toàn trong khi tôi rảnh!

Tìm hiểu thêm: Câu nói của Zilean