Đi rừng để làm gì trong liên quân [Hỏi/Đáp]

Liên quân Mobile có năm đường bạn, bao gồm đường trên (Top), đường giữa (Mid), đường dưới, đường trên và đường dưới.Đừng.

Tường thường được sử dụng cho các đường như sau:

+ Đường trên: thường là Đấu Sĩ hoặc Đỡ Đòn.

+ Đường giữa (Mid) : Thường là Pháp sư.

+ Đường dưới: Xạ Thủ—Trợ Thủ

+ Đi Rừng :thường là Đấu Sĩ hoặc Sát Thủ.

Vậy! Đi rừng để làm gì trong liên quân ?

Rừng là một khu vực rất quan trọng vì nó chứa các tài nguyên như bùa lợi, quái rừng, rồng, dơi, KiTướng đi rừng và cả nhóm sẽ có lợi khi kiểm soát tài nguyên rừng. bùa lợi, tiền bạc.

Lợi ích của đi rừng :

Tận dụng kinh nghiệm, kiếm được từ các bãi quái, rồng, dơi và Kinh KỳVâng.

Phục kích địch, hỗ trợ đổy đường, đè đường nachính xác.

+ Có thể sử dụng tài nguyên rừng của đối phương để tăng thoạt cấp của tướng rừng bbên kia

Khi có người đi rừng, họ sẽ dễ dàng ăn Kinh Kong và có khả năng tranh cươp tốt nhờ đến “trừng tốt” trong những ngày tốt.riêng.

Nếu bạn ăn hết các bãi quái rừng trong lượt đầu, vị trí đi rừng sẽ lên cấp 4 trước nhất. Điều này cho phép bạn đi ganh các đường với lợi thế về mặt.tăng giá trị.

Trong các trận đấu chuyên nghiêp, vị trí đi rừng rất quan trọng. Một người đi rừng giỏi phải nhanh nhẹn, tinh ranh, mạo hiểm, thông minh và kiên nhẫn.củng cố kẻ thù.

“Để tìm hiểu thêm về cách đi rừng, hãy xem tai này: [Cách đi rừng trong liên quân mob][il]