Giá tướng Thane liên quân mobile là bao nhiêu ?

Tướng Thane ( Thanh gương anh dũng )

Vai trò : Đỡ đòn / Đấu sĩ.

Ưu điểm : Không chế / Tiền vệ

Giá : 13 888 vàng | 359 Quân huy

Giới thiệu :

Thuộc tính :

Kỹ năng :

Trang bị :

Xem Skin tướng :

Tìm hiểu thêm: [Giá tượng Valhein trong liên quân mobile là bao nhiêu?[u]