Hướng dẫn chơi Long Tước vltk Mobile từ A – Z

Long Tước, một môn phái mới trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, nổi tiếng với sự linh hoạt, bạo kích và nhanh chóng hồi phục. Ngoài ra, Long Tước, với khả năng tạo ra ảo ảnh biến ảo đáng ngạc nhiên, đã sẵn sàng đấu tranh với các môn phái khác.

Đánh giá sức mạnh Long Tước

Thông tin cơ bản

 • Ngũ hành: Hỏa
 • Vũ khí: Đao
 • Đặc điểm : Cận chiến, phân thân.
 • Khắc chế: Thiếu lâm, tàng kiếm, bá đao, dương môn, thiên vương
 • Bị khắc chế: Đoàn thị, Nga Mi và Thúy Yên

Ưu/Nhược điểm

Ưu Điểm

 • Sát thương cao
 • Hồi Máu
 • Cơ động
 • Né tránh cao

Nhược Điểm

 • Khó Target 1 mục tiêu trong Pk quần chiến
 • Kỹ năng Đao Thần Giáng Thế sẽ không được sử dụng nếu bị khống chế.

Hướng dẫn xây dựng môn phái Long Tước vltk Mobile

Chọn chân nguyên cho Long Tước

Môn phái Long Tước là Đồng Phu Thiết Cốt hoặc Thiên Địa Quy Tâm.

dong-phu-thiet-cot
thien-dia-quy-tam

Tẩy luyện thuộc tính chân nguyên cho Long Tước:

Khảm được 6 dòng, ưu tiên:

 • Sức mạnh
 • Nhanh nhẹn
 • Né tránh cơ bản
 • Tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Bỏ qua né tránh cơ bản
 • Linh hoạt

Khảm được 7 vòng, ưu tiên:

 • Sức mạnh
 • Nhanh nhẹn
 • Né tránh cơ bản
 • Tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Bỏ qua né tránh cơ bản
 • Linh hoạt
 • Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản

Khảm được 8 vòng, ưu tiên:

 • Sức mạnh
 • Nhanh nhẹn
 • Né tránh cơ bản
 • Tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Bỏ qua né tránh cơ bản
 • Linh hoạt
 • Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản
 • Thể chất

Xây dựng đồng hành cho Long Tướng

Áp dụng cho cả: Đồng Phu Thiết Cốt hoặc Quy Tâm Thiên Địa

Đồng hành, còn được gọi là “pet”, thường hỗ trợ nhân vật trong việc đi ải, tham gia võ lâm minh chủ, v.v. Lực chiến của môn phái này sẽ được cải thiện khi Long Tước được chọn đồng hành.

Đồng hành 1s:

yen-nhuoc-tuyet
nap-lan-tiem-lam
Cao trường cung
Cao trường cung
Triết biệt
Triết biệt

hoặc

phuong-mien
nap-lan-tiem-lam
Cao trường cung
Cao trường cung
Triết biệt
Triết biệt

Đồng hành 2S

trieu-van-vltk
trieu-van-
kinh-kha
kinh-kha
duong-gian
duong-gian
duong-anh-phong
duong-anh-phong

Đồng hành 3S

hang-vu
hang-vu
kinh-kha
kinh-kha
hoan-nhan-hong-liet
hoan-nhan-hong-liet
vo-tac-thien
vo-tac-thien

hoặc

hang-vu
hang-vu
quy-coc-tu
quy-coc-tu
hoan-nhan-hong-liet
hoan-nhan-hong-liet
vo-tac-thien
vo-tac-thien

Xây dựng môn khách cho Long Tước

Nên có :

 • Kinh kha ( Thiên hỏa lưu ly bộ)

Yên Nhược Tuyết có thể được sử dụng nếu bạn không có kinh tốt.

Ưu tiên:

 • Các môn khách A không sử dụng né tránh và phục hồi.
 • Chúc tử hư
 • Boọ lý nguyên bá
 • Bộ nhạc phi
 • Bộ dương ảnh phong
 • Kinh kha
 • Đường giản

Gợi ý:

mon-khach-long-tuoc

Tẩy luyện trang bị cho Long Tước

Điều quan trọng là Long Tước phải được trang bị theo đúng thuộc tính. Điều này tăng khả năng sát thương và hồi phục của Long Tước trong Pk.

Dưới đây là những lựa chọn thuộc tính quan trọng nhất để tẩy luyện trang bị của Long Tước.

Vũ khí

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện :

Sức mạnh, hút sinh lực, linh hoạt, tỷ lệ bạo kích, tấn công, sát thương thuộc tính

Nón

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Thể chất, linh hoạt, nhanh nhẹn, kháng bạo kích, sinh lực cơ bản và kháng choáng.

Hộ uyển

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tỷ lệ kháng bạo kích, miễn sát thương bạo kích và kháng tỷ lệ tàn phế là những yếu tố quan trọng.

Dây chuyền

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh ảnh hưởng đến tỷ lệ bạo kích, phản đòn cận chiến, sát thương bạo kích, bỏ qua né tránh và nhanh nhẹn.

Áo

Ưu tiện chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn, thể chất, tỷ lệ kháng bạo kích, tỷ lệ miễn sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng thuộc tính và hồi phục sinh lực là các giai đoạn của quá trình hồi phục.

Nhẫn

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh ảnh hưởng đến sự linh hoạt, tỷ lệ bạo kích, phản đòn cận chiến, bỏ qua né tránh và kháng tỷ lệ tàn phế.

Đai

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Nhanh nhẹn, linh hoạt, thể chất, sinh lực cơ bản, tỷ lệ kháng bạo kích và miễn sát thương bạo kích là các yếu tố quan trọng.

Ngọc bội

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Linh hoạt, phản đòn tầm xa, sát thương bạo kích tỷ lệ, né tránh, thể chất

Giày

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, miễn sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích và hiệu quả phục hồi là tất cả các khía cạnh của quá trình phục hồi.

Hộ thân phù

Ưu tiên chọn thuộc tính tẩy luyện:

Thể chất tạo điều kiện cho sự nhanh nhẹn, hiệu suất phục hồi, sát thương bạo kích, bỏ qua né tránh và phản đòn tầm xa.

Khảm đá hồn cho Long Tước

* Để kích hoạt thuốc tính bộ, hãy ưu tiên các mốc khảm.

Vũ khí

da-hon-vu-khi-long-tuoc

Khảm Đá Hồn:

 • Thiệu hồng uyên
 • Dương anh
 • Triết biệt
 • Huyền thiên đạo nhân
 • Hạng vũ

Nón

da-hon-non-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Phương miễn
 • Phương Miễn *
 • Hoàng nham tương
 • Đoan mộc duệ
 • Độc cô kiếm
 • Tần thủy Hoàng
 • Tuyền cơ tử
 • Doãn tiêu vũ

Hộ uyển

da-hon-ho-uyen-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Triệu thăng quyền
 • Đường tiêu
 • Dương hi liệt
 • Lý thiện mục
 • Ngu doãn
 • Lý quảng
 • Hà linh phiêu

Dây chuyền

da-hon-day-chuyen-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Trác phi phàm
 • Lôi chấn thiên
 • Đường ảnh
 • Đường cửu
 • Diệp thanh dương
 • Hoàng ngọc anh
 • Huyền thiên võ cơ
 • Đường hiểu

Áo

da-hon-ao-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Vô tưởng
 • Tiểu ảnh phong
 • Thanh hiểu sư thái
 • Bạch khởi
 • Lâm thanh vũ
 • Cổ yên nhiên
 • Hoàn nhan hồng liệt

Nhẫn

da-hon-nhan-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Dương thiết tâm
 • Thiên tinh đạo trưởng
 • Mạnh tri phu
 • Nam cung phi
 • Kinh tuyết
 • Đường giản

Đai

da-hon-dai-long-tuoc

Khảo đá hồn:

 • Bạch ngạn kính
 • Lý điềm nhi
 • Nam cung duyệt
 • Thạch hiên viên
 • Dương ảnh phong
 • Tần thủy hoàng

Ngọc bội

da-hon-ngoc-boi-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Thượng quan phi long*
 • Yên nhược tuyết
 • Gia luật sở tài
 • Chúc tử hư
 • Lý tư
 • Hà nhân ngã
 • Hồng nhan lâu thất
 • Võ tắc thiên

Giày

da-ho-giay-long-tuoc

Khảm đá hồn:

 • Đoạt bảo tặc
 • Nạp lan tiềm lãm
 • Nguyệt my nhi*
 • Đạo nhất chân nhân
 • Kinh kha
 • Băng nghi
 • Ngu cơ tuyệt thế
 • Lý nguyên bá

Hộ thân phù

Khảm đá hồn:

 • Khúc hà
 • Huyền từ
 • Liễu tiêu đình
 • Đơn khác ninh
 • Băng lân tích hoàng
 • Hòang nhan hồng liệt
 • Võ tắc thiên*

Xây dựng kinh mạch cho Long Tước

Khi server mở đến kinh mạch nào, hãy cố gắng mở ít nhất chu thiên tầng 2. Bởi vì kinh mạch rất quan trọng đối với nhân vật trong VLTK mobile. Nhân vật trâu có kinh mạch tốt hơn.

Thứ tự ưu tiên:

 1. Khúc cốt
 2. Đốc mạch
 3. Chu thiên, Dương khiêu, Âm khiêu, Chu thiên, Dương duy
 4. Âm khiêu, Công tôn

-> Riêng Khúc cốt bắt buộc phải từ 15 điểm trở lên

Kinh mạch võ đang

Xây dựng Tụ Bảo Bồn cho Long Tước

Ưu tiên

 • Sức mạnh
 • Linh hoạt
 • Nhanh nhẹn
 • Thể chất
 • Tấn Công
 • Kháng thời gian thuộc tính

Lên đồ Ngựa cho Long Tước

Ưu tiên đồ ngựa theo thứ tự sau:

ngua-vo-dang

Thứ 1: Yên Ngựa

Yên ngựa Võ Đang

Thứ 2 : Bàn đạp

ban-dap

Thứ 3: Dây cương

day-cuong-1

Mặc dù làm đồ ngựa rất tốn kém, nhưng nó rất hiệu quả.

Mảnh tuyệt học Long Tước

Ưu tiên:

1 -> Cấp tuyệt Học

2 -> Thuộc tính bộ

3 -> Các thuộc tính

Các bộ ưu tiên:

Ưu tiến lên 7 món

1 -> Kinh đào phách ngạn

2 -> Đạp tuyết tầm mai

Thuộc tính ưu tiên:

1 -> Kháng thời gian thuộc tính

2 -> Kháng tỉ lệ thuộc tính

3 -> Bỏ qua né tránh

4 -> Sát thương thuộc tính

Bí kíp cho Long Tước

Bí kíp sơ

Đao thần -> Mê thần -> Đạp diễm ->Toàn vũ

Bí kíp trung

Toàn vũ, mê thần, đạp diễm

Bí kíp cao

Đao thần—Toàn vũ—Toàn vũ—Đạp diễm

Trận pháp cho Long Tước

tran-phap-long-tuoc

Sức mạnh và Nhanh nhẹn là hai khuyến khích được sử dụng cho cả trận pháp Hảo hữu và Bang Hội.

Tăng kỹ năng cho Long Tước

Kỹ năng môn phái

Long Tước không quan tâm đến việc tăng chiêu đánh thường Long Tước Đao Pháp vì kỹ năng của anh ta là chính.

ky-nang-mon-phai-long-tuoc

Kỹ năng giang hồ

ky-nang-giang-ho-long-tuoc

Cách Pk Long Tước VLTK mobile hiệu quả

Vì vậy, tôi đã trình bày cách xây dựng môn phái Long Tước vltk Mobile. Sự ủng hộ của bạn sẽ rất quan trọng đối với Huy vọng. Chúc tất cả mọi người chơi game vui vẻ.…

Tìm hiểu thêm: