Phù hiệu liên quân

Tìm hiểu về tất cả hệ thống phù hiệu Liên Quân trong phiên bản chiến trường 3.0 mới nhất của nó với Blog game Zathong. Ngoài ra, nếu bạn cần, mình sẽ luôn hướng dẫn bạn cách chọn phù cho tướng liên quân.

Phù hiệu liên quân là gì ?

Phù hiệu, một tính năng mới trong Chiến trường 3.0, cải thiện khả năng chiến đấu của các tướng Liên Quân. Phù hiệu tồn tại song song với bảng ngọc và không được coi là một thay thế cho nó.

Só sánh phù hiệu với bảng ngọc :

+ Bảng ngọc tăng các thuộc tính cho nhân vật.

+ Phù hiệu cải thiện lối chơi của các tướng Liên Quân.

Điều kiện mở khoá

Yêu cầu đạt cấp độ 5 trở lên.

Cách truy cập vào tính năng phù hiệu :

Tiến hành sắp xếp phù hiệu bằng cách vào mục trang bị và chọn Phù hiệu. (Xem các gợi ý để biết bạn có thể tự chỉnh phù hiệu cho tướng của mình.) )

Các bạn sẽ có một nhánh chính và một nhánh phụ:

Nhóm chính: Bạn được lựa chọn một trong bốn phù hiệu. Mỗi phù hiệu sẽ có một hệ thống hoạt động riêng. Chọn dựa trên đặc điểm của tướng. Nhóm duy nhất này có khả năng mở lên phù hiệu cấp III với sức mạnh cao hơn.

Nhánh phụ: Thể lực đó sẽ không thể được chọn lại ở nhánh phụ nếu nhánh chính đã chọn nó trước đó.

Hệ thống phù hiệu trong liên quân

1. Phù hiệu tháp quang minh

Một số phù hiệu thấp quang minh thường được sử dụng cho Xạ Thủ hoặc Pháp Sư, bao gồm:

phu-hieu-thap-quang-minh

Phù hiệu cấp 1

tương phản
tương phản
sung mãn
sung mãn
thánh châu
thánh châu

Phù hiệu cấp 2

bí quyết
bí quyết
xuyên tâm
xuyên tâm

Phù hiệu cấp 3

tinh linh
tinh linh
thần quang
thần quang
thánh thuẫn
thánh thuẫn

Để biết thêm thông tin về từng loại phù hiệu tháp quang minh, hãy xem:

2. Phù hiệu thành khởi nguyên

Phù hiệu thành khởi nguyên khác với ba loại phù hiệu khác. Phần lớn chúng mang lại lợi ích cho tướng của bạn, chẳng hạn như bất tử, miễn sát thương, chuyển sinh, vv.

phu-hieu-thanh-khoi-nguyen

Phù hiệu cấp 1

quả cầu băng sương
quả cầu băng sương
tử thần
tử thần
mật ngữ
mật ngữ
Siêu hồi máu
Siêu hồi máu

Phù hiệu cấp 2

uy áp
uy áp
thợ săn
thợ săn

Phù hiệu cấp 3

chuyển sinh
chuyển sinh
cả lợi và hại
cả lợi và hại

Tìm hiểu thêm về từng loại phù hiệu từ đầu: Tại Đây

3. Phù hiệu vực hỗn mang

Tướng Sát Thủ, Đấu Sĩ hoặc Baldum sẽ phù hợp với phù hiệu khu vực hỗn mang.

Phù hiệu khu vực hỗn mang

Phù hiệu cấp 1

hấp huyết
hấp huyết
dư ảnh
dư ảnh
ma hỏa
ma hỏa

Phù hiệu cấp 2

cường công
cường công
cố thủ
cố thủ

Phù hiệu cấp 3

đấu khí
đấu khí
ma chú
ma chú
ma tính
ma tính

Tìm hiểu thêm về từng loại phù hiệu của Khu vực Hỗn Mang tại đây.

4. Phù hiệu rừng nguyên sinh

Các tướng Đỡ Đòn hoặc Trợ Thủ sẽ phù hợp với phù hiệu rừng nguyên sinh.

Phù hiệu rừng nguyên sinh

Phù hiệu cấp 1

nhạy bén
nhạy bén
ám kích
ám kích
canh gác
canh gác

Phù hiệu cấp 2

bơm máu
bơm máu
sinh tồn
sinh tồn

Phù hiệu cấp 3

trói buộc
trói buộc
mộc giáp
mộc giáp
du hiệp
du hiệp

Để biết thêm thông tin về từng loại phù hiệu Rừng Nguyên Sinh, hãy xem:

Chọn phù hiệu cho từng tướng liên quân

Xem ngay dưới đây để tìm hiểu các gợi ý về cách đặt phù hiệu cho các tướng liên quân.

Phù hiệu cho Valhein: Tại đây

Valhein
Valhein

Phụ hiệu chính :

tương phản
tương phản
xuyên tâm
xuyên tâm
tinh linh
tinh linh
  • Cấp 1 : Tương phản
  • Cấp 2 : Xuyên tâm
  • Cấp 3 : Tinh linh

Phụ hiệu phụ:

ma hỏa
ma hỏa
cường công
cường công
  • Cấp 1 : Ma hỏa
  • Cấp 2 : Cường công

Phù hiệu cho Thane : Tại đây

Thane
Thane

Phù hiệu cho Lữ Bố : Tại đây

lữ-bố
lữ-bố

Phù hiệu cho Veera : Tại đây

veera-1
veera

Phù hiệu cho Mina : Tại đây

Mina
Mina

Phù hiệu cho Krixi : Tại Đây

Krixi
Krixi

Phù hiệu cho Mganga : Tại đây

Mganga
Mganga

Phù hiệu cho Omega : Tại đây

Omega
Omega

Phù hiệu cho Kahlii : Tại đây

Kahlii
Kahlii

Phù hiệu cho Điêu Thuyền : Tại đây

Điêu-Thuyền
Điêu-Thuyền

Phù hiệu cho Chaugnar : Tại đây

Chaugnar
Chaugnar

Phù hiệu cho Triệu Vân : Tại đây

Triệu-Vân
Triệu-Vân

Phù hiệu cho Zephys : Tại đây

Zephys
Zephys

Phù hiệu cho Violet : Tại đây

Violet
Violet

Phù hiệu cho Butterfly : Tại đây

Butterfly
Butterfly

Phù hiệu cho Ormarr : Tại đây

Ormarr
Ormarr

Phù hiệu cho Azzen’Ka : Tại đây

Azzen'Ka
Azzen’Ka

Phù hiệu cho Alice : Tại đây

Alice
Alice

Phù hiệu cho Gildur: Tại đây

Gildur
Gildur

Phù hiệu cho Yorn: Tại đây

Yorn
Yorn

Phù hiệu cho Toro : Tại đây

Toro
Toro

Phù hiệu cho Taara : Tại đây

Taara
Taara

Phù hiệu cho Nakroth: Tại đây

Nakroth
Nakroth

Phù hiệu cho Grakk : Tại đây

Grakk
Grakk

Phù hiệu cho Aleister: Tại đây

Aleister
Aleister

Phù hiệu cho Fennik : Tại đây

Fennik
Fennik

Phù hiệu cho Lumburr : Tại đây

lumburr
lumburr

Phù hiệu cho Natalya : Tại đây

Natalya
Natalya

Phù hiệu cho Cresht : Tại đây

cresht
cresht

Phù hiệu cho Jinna : Tại đây

Jinna
Jinna

Phù hiệu cho Payna : Tại đây

Payna
Payna

Phù hiệu cho Maloch : Tại đây

Maloch
Maloch

Phù hiệu cho Ngộ Không : Tại đây

Ngộ Không
Ngộ Không

Phù hiệu cho Kriknak : Tại đây

Kriknak
Kriknak

Phù hiệu cho Arthur: Tại đây

Arthur
Arthur

Phù hiệu cho Slimz : TẠI ĐÂY

Slimz
Slimz

Phù hiệu cho Ilumia : Tại đây

Ilumia
Ilumia

Phù hiệu cho Preyta : Tại đây

Preyta
Preyta

Phù hiệu cho Skud : Tại đây

Skud
Skud

Phù hiệu cho Raz : Tại đây

Raz
Raz

Phù hiệu cho Lauriel : Tại đây

Lauriel
Lauriel

Phù hiệu cho Batman : Tại đây

Batman
Batman

Phù hiệu cho Airi : Tại đây

Airi
Airi

Phù hiệu cho Zuka: Tại đây

Zuka
Zuka

Phù hiệu cho Murad: Tại Đây

Murad
Murad

Phù hiệu cho Zill : Tại Đây

Zill
Zill

Phù hiệu cho Arduin : Tại đây

Arduin
Arduin

Phù hiệu cho Joker : Tại đây

Joker
Joker

Phù hiệu cho Ryoma : Tại đây

Ryoma
Ryoma

Phù hiệu cho Astrid : Tại đây

Astrid
Astrid

Phù hiệu cho Tel’Annas : Tại đây

Tel'Annas
Tel’Annas

Phù hiệu cho Superman : Tại đây

Superman
Superman

Phù hiệu cho Wonder Woman : Tại đây

Wonder Woman
Wonder Woman

Phù hiệu cho Xeniel : Tại đây

Xeniel
Xeniel

Phù hiệu cho Kil’Groth : Tại đây

Kil'Groth
Kil’Groth

Phù hiệu cho Moren : Tại đây

Moren
Moren

Phù hiệu cho TeeMee : Tại đây

TeeMee
TeeMee

Phù hiệu cho Lindis : tại đây

Lindis
Lindis

Phù hiệu cho Omen : Tại đây

Omen
Omen

Phù hiệu cho Tulen : Tại đây

Tulen
Tulen

Phù hiệu cho Liliana : Tại đây

Liliana
Liliana

Phù hiệu cho Max : Tại đây

Max
Max

Phù hiệu cho The Flash: Tại đây

The Flash
The Flash

Phù hiệu cho Wisp : Tại đây

Wisp
Wisp

Phù hiệu cho Arum : Tại đây

Arum
Arum

Phù hiệu cho Rourke : Tại đây

Rourke
Rourke

Phù hiệu cho Marja : Tại đây

Marja
Marja

Phù hiệu cho Roxie : Tại đây

Roxie
Roxie

Phù hiệu cho Baldum : Tại đây

Baldum
Baldum

Phù hiệu cho Annette : Tại đây

Annette
Annette

Phù hiệu cho Amily : Tại đây

Amily
Amily

Phù hiệu cho Y’bneth : Tại đây

Y'bneth
Y’bneth

Phù hiệu cho Elsu : Tại đây

elsu-liên quân
elsu

Phù hiệu cho Richter : Tại đây

Richter
Richter

Phù hiệu cho Wiro : Tại đây

wiro
wiro

Phù hiệu cho Quillen : Tại đây

quillen
quillen

Phù hiệu cho Sephera : Tại đây

Sephera
Sephera

Phù hiệu cho Florentino : Tại đây

Florentino
Florentino

Phù hiệu cho Veres: Tại đây

Veres
Veres

Phù hiệu cho D’arcy: Tại Đây

D'arcy
D’arcy

Phù hiệu cho Hayate : Tại đây

hayate
hayate

Phù hiệu cho Capheny : Tại đây

Capheny
Capheny

Phù hiệu cho Errol : Tại đây

Errol-1
Errol

Phù hiệu cho Yena: Tại đây

Yena
Yena

Phù hiệu cho Enzo : Tại đây

enzo
enzo

Phù hiệu cho Zip : Tại đây

zip
zip

Phù hiệu cho Celica : Tại đây

Celica
Celica

Phù hiệu cho Qi : Tại đây

Qi
QI

Phù hiệu cho Volkath : Tại đây

Volkath
Volkath

Phù hiệu cho Krizzix: Tại đây

Krizzix
Krizzix

Phù hiệu cho Eland’orr: Tại đây

eland'orr
eland’orr

Phù hiệu cho Ishar: Tại đây

ishar
ishar

Phù hiệu cho Dirak: Tại đây

Dirak
Dirak

Phù hiệu cho Paine: Tại đây

paine
paine

Phù hiệu cho Keera: Tại đây

Keera
Keera

Cách xem và chỉnh phù hiệu trong liên quân

Để xem đề xuất phù hiệu cho tướng, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đến giao diện trang chủ và nhấp vào trang bị và chọn phù hiệu.

cach-xem-phu-hieu-lien-quan

Bước 2: Chọn tướng muốn xem bằng cách click vào Avatar tướng.

Xem phù hiệu liên quân 1

Bước 3: Kiểm tra phù hiệu đề cử từ người chơi tốt nhất trên server và hệ thống.

Xem phù hiệu liên quân

Xem video sau để biết cách thay đổi phù hiệu cho tướng:

Kết

Việc lựa chọn phù hiệu phù hợp cho tướng rất hữu ích để tối ưu hóa sát thương và khả năng đi đường ở đầu trận.